Richtlijnen schrijven manuscripten (articles)

Artikels

Richtlijnen voor publicaties van manuscripten naar een wetenschappelijk tijdschrift (journal) met een Impact Factor (IF) ≥10.

Maastro heeft als beleid om indien mogelijk artikels te publiceren in journals met een hoge IF. Een publicatie in een dergelijk journal heeft een aantal voordelen, zoals:

  • een hogere kans op citatie
  • een hoge internationale uitstraling
  • een kwaliteitslabel
  • het is eveneens van belang voor MAASTRO's output naar de universiteit toe.
  • verhoogt de kans op het ontvangen van geldelijke subsidies voor onderzoek.
 
Een publicatie in een journal met een hoge IF is voor onderzoekers, universiteiten en instellingen, zoals MAASTRO van belang. Dit heeft als gevolg dat deze journals zoals bijvoorbeeld Journal of Clinical Oncology en Lancet momenteel overspoeld worden met manuscripten waarvan velen daarin a priori niet thuishoren. Daarom houden deze journals een lijst bij van alle auteurs (dus ook co-auteurs) die een artikel instuurden die van " matige kwaliteit" is en daardoor werdt afgekeurd. Een te hoge "afkeuringsproportie" leidt tot een negatief imago van de auteur en de instelling. Om dit te voorkomen is er een richtlijn. Hierin staat vermeldt dat vóórafgaande aan de indiening van een manuscript naar een dergelijk journal er eerst een interne beoordeling plaatsvindt door minstens twee leden van de MSS die geen co-auteur zijn. Behalve kritische opmerkingen geven zij ook een niet-bindend advies over de wenselijkheid van indiening bij het desbetreffende journal. 

                                                            FLOW

De verantwoordelijke auteur binnen Maastro stuurt het door de co-auteurs goedgekeurde manuscript én de brief voor de editor van het journal naar de voorzitter en de secretaris van de MSS. 
                                                                ↓
De voorzitter wijst binnen 5 werkdagen twee leden van de MSS aan die geen co-auteur zijn. 
                                                                ↓
Deze twee leden krijgen 2 werkdagen de tijd om per email te laten weten of zij het manuscript kunnen beoordelen. Indien dit niet mogelijk is  wijst de voorzitter een andere lid van de MSS aan. 
                                                                ↓
De beoordelaars krijgen 10 werkdagen de tijd om het manuscript én de brief voor de editor te beoordelen. Hun opmerkingen en oordeel over het manuscript en de brief worden naar de voorzitter en de secretaris van de MSS en de auteur gestuurd. 
                                                                ↓
Tijdens de MSS vergadering koppelt de voorzitter in het kort de opmerkingen en bevindingen van deze twee beoordeelaars terug naar de hele groep, dit ter lering van de hele groep. 
                                                                ↓
De auteur besluit om het manuscript wel al dan niet naar het desbetreffende journal gestuurd. 
                                                                ↓
Indien het manuscript naar het journal met een IF≥10 werd gestuurd, koppelt de verantwoordelijke auteur binnen Maastro de bevindingen van de beoordeelaars van het journal terug in de MSS vergadering, dit ter lering voor de hele groep.

Database on course

Let us also draw your attention to the recent launch of the EMTRAIN on-course® platform  which has been established for education and training in biomedical and life sciences (www.on-course.eu).

Volg ons op

linkedin youtube