Over MAASTRO clinic Trials

MAASTRO wil het klinisch onderzoek naar een hoger niveau te brengen door middel van de afdeling MAASTRO trials. We willen een toenemend aantal patiënten in studies te includeren, zoals ook in onze onderzoeksstrategie beschreven is.

Voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek heeft MAASTRO clinic een eigen data center dat zich bezighoudt met de coördinatie van zowel interne als externe (inter)nationale multicentrische studies. Tevens verzorgt het data center het projectmanagement van Europese en internationale ambitieuze projecten. Doel van het data center is het waarborgen van kwaliteitseisen bij de uitvoer van klinisch en niet-klinisch onderzoek teneinde een goed wetenschappelijk product te verkrijgen en het structureel scoren of aanleveren van data ten behoeve van management en/of kwaliteitsborging van de radiotherapeutische behandeling. Hiertoe behoren de administratieve en praktische ondersteuning bij de voorbereiding, implementatie en evaluatie van een klinische studie. Het geven van methodologisch en statistisch advies bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Het registreren en analyseren van reguliere klinische data en management gegevens. Daarnaast het initiëren en coördineren van wetenschappelijke projecten en het schrijven van subsidieaanvragen. Het data center heeft een nauwe band met het MAASTRO laboratorium en de biobank voor translationeel onderzoek.

Datacentre Maastro werkt volgens Standard Operating Procedures (SOP's) die per email op te vragen zijn: GroepDatamanagers@maastro.nl

Volg ons op

linkedin youtube