Onze diensten

Long haul

Long haul

Het voorbereiden en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld, tijdrovend en arbeidsintensief proces waarbij vele stappen doorlopen moeten worden. MAASTRO Trialbureau kan ondersteuning bieden bij al deze stappen; van onderzoeks idee tot wetenschappelijke publicatie.
Onderwerpen:

• ondersteuning schrijven onderzoeksprotocol / subsidie aanvraag
• hulp bij contracten / offertes aanvragen
• Open Clinica
• onderzoeksdatabase maken
• lokale uitvoerbaarheid
• METC procedure
• CCMO procedure
• EudraCT
• Clinicaltrials.gov
• studie logistiek
• screenen potentiële trial patiënten
• informed consent gesprek
• registratie
• randomisatie
• uitvoeren studie handelingen
• CRF's invullen / data opzoeken
• SAE / SUSAR management
• archiveren
• rapportages
• query's
• monitoring
• data cleaning
• statistische analyse
• ondersteuning schrijven wetenschappelijke publicatie


Volg ons op

linkedin youtube