Radiotherapeutisch laborant (inservice of duaal)

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO)

Trekt jou de combinatie van techniek en patiëntencontact aan? En wil je daarbij leren én direct geld verdienen? MAASTRO clinic biedt je een unieke kans. Je gaat leren en werken voor het beroep radiotherapeutisch laborant bij een topinstituut en na je studie heb je een diploma op HBO-niveau op zak.

Sinds kort biedt MAASTRO clinic opleidingsplaatsen voor zowel de duale als de inservice opleiding MBRT aan. Met deze diploma’s kun je (onder andere) aan de slag als radiotherapeutisch laborant bij MAASTRO clinic. Hieronder vind je meer informatie over de duale en inservice opleiding. 

De functie van radiotherapeutisch laborant bij MAASTRO clinic  
Eén van de mogelijke behandelingen van kanker is bestraling. De arts (in dit geval noemen we dit een radiotherapeut-oncoloog) bepaalt wat er bestraald moet worden bij een patient en met welke dosis.   De radiotherapeutisch laborant maakt vervolgens op de computer het bestralingsplan waarin staat hoe de patient bestraald gaat worden. Dat luistert heel nauw omdat de tumor een zo hoog mogelijke dosis moet krijgen en de omliggende weefsels een zo laag mogelijke dosis (deze wil je immers niet vernietigen). Ieder mens zit weer anders in elkaar en daarom is het vaak een heel gepuzzel om de juiste manier van bestralen te vinden. 
De radiotherapeutisch laborant voert de bestraling ook uit. Dat betekent dat je de patient opvangt en zorgt dat hij in de juiste positie op het bestralingsapparaat komt te liggen. Daarna stel je het apparaat goed in en voer je de bestraling uit.
Deze werkzaamheden samen vormen een interessante en uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling. Je komt bij MAASTRO te werken in een team van enthousiaste radiotherapeutisch laboranten en radiotherapeut-oncologen. Je werkzaamheden in de functie van radiotherapeutisch laborant bestaan voornamelijk uit bestralingsvoorbereiding en -uitvoering.

 

Wat houdt een duale opleiding in?


Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. Je leert op school en leert daarbij al werkend in de beroepspraktijk. Dit vormt samen een studiebelasting die overeenkomt met een voltijdopleiding. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd. De verhouding theorie : praktijk = 40 : 60. De studieduur is vier jaar.

 

Wat houdt een inservice opleiding in?

 

Bij de inservice opleiding combineer je ook werken en leren. Je leert op school en leert daarbij ook al werkend in de beroepspraktijk. Je wordt opgeleid voor het specifieke werkveld van de radiotherapie. Daarnaast ben je in vergelijking met duaal opleiden meer in de praktijk werkzaam. De studieduur is drie jaar.

Voor mensen die al binnen een ander werkveld werkzaam zijn, bijvoorbeeld nucleaire geneeskunde of de radiologie, bestaat er de mogelijkheid om de opleiding te volgen als secundaire opleiding.

 

Verschil tussen duale opleiding MBRT  en de inservice opleiding

In de opleiding tot radiotherapeutisch laborant zijn er een aantal verschillen tussen de duale opleiding MBRT en de inservice opleiding. De duale opleiding is een brede opleiding (op 4 werkvelden namelijk radiodiagnostiek, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie) die vier jaar duurt en waarmee je een volwaardig HBO-MBRT diploma krijgt (net zoals bij de voltijd opleiding). De inservice opleiding leidt op op één werkveld (radiotherapie) en duurt drie jaar. Daarbij is het een opleiding op HBO niveau, waarbij je wel een HBO diploma ontvangt. Dit diploma is echter (nog) niet volwaardig HBO erkend, maar het is wel een CZO (College Ziekenhuis Opleidingen) erkend diploma. Je zou er dus wel mee kunnen doorstromen naar de Universiteit.

 

Voor wie is een duale of inservice opleiding geschikt?

 

De duale of inservice variant kan interessant zijn voor die studenten die al snel deels of volledig in een beroepssituatie werkzaam willen zijn, die er niet voor kiezen om voltijd naar school te gaan (met uitzondering van twee lange stages van een half jaar per stage) maar wel een HBO-diploma (in een beroep) willen behalen. Om als duaal / inservice student te slagen moet je vooral zelfstandig kunnen werken en zelfdiscipline hebben. Je moet vanaf het begin van je studie de houding van een professional en de competenties van een medewerker op HBO niveau laten zien.

 

Wat betreft vooropleiding is het belangrijk dat je minimaal een HAVO, VWO of MBO-diploma op niveau 4 hebt. Heb je een HAVO of VWO diploma, dan gaat onze voorkeur uit naar een profiel met wis- en natuurkunde (bijvoorbeeld “Natuur en Gezondheid” of “Natuur en Techniek”).

 

Tot slot moet je het in je hebben om met (soms zeer zieke) mensen te willen en kunnen omgaan.


Wat zijn de voordelen van duaal/inservice  leren?

 

·         Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, heeft MAASTRO clinic de intentie om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden;

·         Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen en je praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen;

·         Leren door te doen sluit misschien beter aan bij jouw leerstijl dan leren uit boeken;

·         Je bouwt werkervaring op tijdens je studie, waardoor je beter voorbereid op de werkvloer komt dan bij een voltijdopleiding. Na een duale of inservice opleiding ben je min of meer direct inzetbaar;

·         Je ontvangt zakgeld / salaris en een vergoeding van de studiekosten; hierdoor bouw je dan ook geen of heel weinig studieschuld op;

·         Als student/werknemer val je onder de CAO Ziekenhuizen, wat een aantal voordelen met zich meebrengt bijvoorbeeld vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.


Wat zijn de nadelen van duaal / inservice leren?

·         In vergelijking met een voltijd opleiding is het over het algemeen zwaarder om een duale of inservice opleiding te volgen. Je moet drie (in geval van inservice) of vier (in geval van duaal) jaar lang naast je werk studeren en je zowel op je werkplek als op de opleiding volledig inzetten;

·         Doordat je onder de CAO Ziekenhuizen valt, heb je bijvoorbeeld minder vakantiedagen dan een voltijdstudent. Tijdens de onderwijsperioden mag je geen vakanties plannen;

·         Als duale of inservice student ben je minder betrokken bij het studentenleven.

 

De duale opleiding binnen MAASTRO clinic

 

De duale HBO-opleiding MBRT is een vierjarige opleiding die opleidt tot radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, medisch nucleair werker en echografist. Het studieprogramma omvat een eenjarige propedeuse en een driejarige postpropedeuse. Dit geldt voor de voltijdvariant en voor de duale variant. Voor beide varianten heb je dezelfde vooropleiding nodig, ze duren allebei vier jaar en leiden op voor dezelfde beroepsuitoefening. Aan het einde ontvangen de afgestudeerden hetzelfde getuigschrift. Alleen de weg ernaar toe verschilt.

Het theoretische deel van de opleiding volg je op de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Het praktijkdeel doorloop je als student MBRT’er bij MAASTRO clinic. Tijdens de gehele opleiding krijg je ondersteuning van radiotherapeutisch laboranten van MAASTRO, werk- en praktijkbegeleiders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste vijf maanden van de opleiding (de beroepsvoorbereidende periode) breng je vrijwel geheel door op school, tijdens deze periode krijg je dan ook een leerovereenkomst. Je krijgt les in medisch beeldvormende (diagnostische) technieken, medisch radiotherapeutische technieken, stralingshygiëne, stralingsfysica, medische techniek, medische informatica, anatomie, fysiologie, pathologie, oncologie, sociologie, psychologie, agogiek, ethiek, elementaire verpleegkunde en beroepsoriëntatie. Omdat de verschillende disciplines - omgaan met mensen, medische aspecten en techniek - straks tijdens je werk vaak gelijktijdig voorkomen, worden ze ook vaak in de lessen gecombineerd.

Daarna krijg je een leerarbeidsovereenkomst met MAASTRO clinic.  In deze periode ben je vooral bezig met praktijkleren. Gemiddeld één dag per week ben je bezig met de theoretische aspecten van je studie. Waar mogelijk wordt voor deze theoriedag gebruik gemaakt van afstandsonderwijs via internet. Daarbij loop je ook stage bij andere instellingen.

 

Elk studiejaar heb je een aantal ‘terugkomweken’ op school. De verhouding tussen theorie en praktijk ziet er als volgt uit:

 

·         1e jaar: startperiode 13 weken (basiscompetenties) + 7 weken op school / 22 weken werkend leren

·         2e jaar: 8 weken theorie op school / 34 weken werkend leren

·         3e jaar: 8 weken theorie op school / 34 weken werkend leren

·         4e jaar: 6 weken theorie op school / 36 weken werkend leren

 

Tijdens de weken werkend leren maak je je vaardigheden en theorie eigen met behulp van verstrekte opdrachten en taken. Een week bestaat uit 4 dagen werkend leren en 1 dag voor de uitwerking van de opdrachten (theoretische component).

 

 De inservice opleiding binnen MAASTRO clinic

De inservice opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Erasmus MC Zorgacademie te Rotterdam en duurt ca. 3 jaar. Je begint met een beroepsvoorbereidende periode van ongeveer 3 maanden, waarin een 3 weekse stage bij MAASTRO clinic. Tijdens deze beroepsvoorbereidende periode ontvang je een leerovereenkomst.
Daarna kom je voor het praktische deel van de opleiding bij MAASTRO clinic te werken, met daar tussein enkele colleges. Dat noemen we de praktijkperiode; tijdens deze periode ontvang je een leerarbeidsovereenkomst. Tijdens de gehele opleiding krijg je ondersteuning van radiotherapeutisch laboranten van MAASTRO, werk- en praktijkbegeleiders.

Er is een nauwe samenwerking tussen theorie en praktijk middels competentie gericht onderwijs en het werken met een portfolio. De theorie beslaat gemiddeld zes weken per jaar (met een groter aandeel in het 1e jaar).

 

Omdat het theoretisch gedeelte van de opleiding in Rotterdam wordt gegeven, is het mogelijk handig om daar voor korte tijd een verblijfsplaats te zoeken.

 

Financiële aspecten

 

De duale student heeft evenals de voltijdstudent recht op een studiebeurs en de bijbehorende OV-jaarkaart. Maar daarbij valt je salaris bij MAASTRO natuurlijk wel onder de bijverdienregeling. Kijk op de site van de IB-groep hoeveel je mag bijverdienen voordat je studiefinanciering komt te vervallen.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Ziekenhuizen. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode (de leerovereenkomst) ontvang je zakgeld (dit is 97% van het voor jouw leeftijd geldende minimumloon). Daarna, tijdens de praktijkperiode (de leerarbeidsovereenkomst) ontvang je een salaris dat kan variëren van € 1.133,- in het eerste praktijkleerjaar tot € 1.599,- in het vierde praktijkleerjaar (voor zover het minimumjeugdloon niet hoger ligt). Tevens heb je tijdens de leerarbeidsovereenkomst recht vanuit de CAO Ziekenhuizen ook recht op 8% vakantiegeld, 7,33% eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het PGGM en de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

 

Tot slot betalen wij het collegegeld voor het theoretische deel van de opleiding, en de eventuele reiskosten die je maakt voor het volgen van de lessen op school. De boeken ontvang je in bruikleen.

Als je na de basisperiode niet doorgaat met de opleiding, is er een terugbetalingsregeling voor het collegegeld, het boekengeld en het zakgeld.

 

Interesse in de duale of inservice opleiding MBRT bij MAASTRO clinic?

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team Praktijkbegeleiding van MAASTRO clinic: via e-mail: praktijkbegeleiding@maastro.nl of telefonisch: 088-4455597, of met de afdeling personeelszaken MAASTRO clinic: via email: personeelszaken@maastro.nl  of telefonisch via: 088-4455769.

 

Meteen solliciteren? Klik HIER. 

 

 

DOWNLOAD DE BROCHURE IN .PDF   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op

linkedin youtube