Maastricht University

Professioneel gedrag

De beoordeling van Professioneel Gedrag maakt sinds enige jaren onderdeel uit van het curriculum voor geneeskundestudenten. Het onderdeel wordt belangrijk geacht voor de latere beroepsuitoefening. Naast de reguliere beoordeling PG bestaat tevens de mogelijkheid incidentele medlingen onvoldoende professioneel gedrag te doen (mocht de reguliere beoordeling niet voldoende worden geacht voor het geven van feedback en beoordeling danwel het melden van ernstig onprofessioneel gedrag).De Commissie PG heeft een stappenplan opgesteld: "Gedragregels bij incidentele meldingen Professioneel Gedrag studenten jaar 1 en 2".

Volg ons op

linkedin youtube