Radiotherapeut - oncoloog

MAASTRO CLINIC heeft een erkenning voor de specialistische opleiding tot radiotherapeut-oncoloog (RTO). MAASTRO vormt met de afdeling radiotherapie van het Catherina Ziekenhuis Eindhoven een cluster. Het cluster participeert in de opleidings- en onderzoeks regio Zuid-Oost Nederland (OORZON).
MAASTRO CLINIC conformeert zich aan de Opleidingseisen voor Radiotherapie van het Centraal College Medisch Specialismen (CCMS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Klik hier voor de opleidingseisen die gesteld worden door de CCMS (Centraal College Medische Specialismen).

Bij MAASTRO clinic zijn met ingang van 2012 10 artsen in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog.

De inhoud van de opleiding is vormgegeven conform de regels vastgelegd in het Opleidingsplan Arts in Opleiding tot Specialist van de NVRO. Klik hier voor het curriculum. Een lokaal opleidingsplan is in januari 2011 vastgesteld en zal de komende tijd geimplementeerd worden. De opleiding is competentiegericht en opgebouwd uit een aantal interne en externe stages. In totaal duurt de opleiding 5 jaar. 

Elke periode start met een korte introductie, waarin de AIOS kennismaakt met de manier van werken van de desbetreffende groep en literatuur aangereikt krijgt.
De AIOS zal vervolgens onder supervisie ingeschakeld worden in de patientenzorg en in toenemende mate zelfstandig werk verrichten onder strikte supervisie. Op deze wijze kunnen in een vroeg stadium tekortkomingen gesignaleerd worden en zonodig worden gecorrigeerd.

Elke periode in een cluster begint met een introductie. De inhoud van elke periode is apart beschreven. AIOS zien eigen nieuwe patiënten, voeren de voorbereiding van de bestraling uit en zien hun patiënten terug voor controle. Elke voorbereiding wordt afgesloten met een intercollegiale, multidisciplinaire toetsing (kastbesprekingbespreking). AIOS dienen zoveel mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Aan het eind van de opleiding is een verdiepingsstage voorzien van enkele maanden die intern maar ook extern ingevuld kan worden. Deze stage kan gebruikt worden voor behandelingen en activiteiten binnen een cluster die nog niet tot de routine behoren.

Er is een verplichte externe stage op een interne of chirurgische afdeling van een half jaar, waarvoor onder voorwaarden korting aangevraagd kan worden. De interne stage wordt gepland aan het einde van het eerste opleidingsjaar. Daarnaast is er een 3 maanden durende röntgenstage, 6 weken IRS en een half jaar vrije of wetenschapsstage.

Iedere derde woensdag van de maand is gereserveerd voor onderwijs, bedoeld voor AIOS en KLIFIO's. Ochtends is er een plenaire patiëntenbespreking (CPB) gevolgd door een klinische bespreking waarin een voordracht gehouden wordt. Daarna volgt onderwijs met de opleiders radiotherapie en klinische fysica. Dit aan de hand van een casus of voordracht over lopend onderzoek. Verder een overleg van AIOS en opleiders over opleidingszaken. Van 13.00-17.45 uur is er cursorisch onderwijs. Er is een schema van 2,5 jaar waarin alle klinische onderwerpen, radiobiologie en klinische fysica doorgenomen worden. Een deel van het onderwijs is interactief en probleemgestuurd. In voorkomende gevallen worden externe sprekers uitgenodigd. Alle docenten wordt gevraagd een tweetal multiple choice vragen op te stellen. Onderwijs in de fysica is voor een deel ondergebracht in zogenaamde planningstages (TOP 1 en TOP 2). Onderwijs is verplicht en gaat voor patiëntenzorg. Er worden minimaal 4 van de 5 werkdagen besteed aan de opleiding. De 5e dag kan een parttime dag zijn of gebruikt worden voor onderzoek.


(Verplichte) cursussen
  • IRS, 1e jaar
  • Basiscursus Oncologie van de NVRO, 1e jaar
  • Onderwijsmodules radiobiologie en treatmentplanning, 1e / 2e jaar
  • Onderwijsmodules radiodiagnostiek / PA / Statistiek, 1e / 2e jaar
  • Brachytherapie, 3e / 4e / 5e jaar - ESTRO course: Clinical Radiobiology, 2e / 3e jaar
  • Radiobiologie, 2e / 3e jaar - ESTRO course: Molecular Oncology for the Radiation Oncologist, 2e / 3e jaar
  • 2 ESTRO courses: naar keuze in overleg met de opleiders Moleculaire biologie, 2e / 3e/4e jaar
  • Fysica Leuven, 2e / 3e jaar
  • IMRT Amsterdam, 3e / 4e / 5e jaar
  • Internationaal congres, 5e jaar


Beoordeling
Beoordeling vindt plaats conform regels van de MSRC: eerste jaar iedere 3 maanden en daarna jaarlijks. Daarnaast wordt iedere 6 weken een KKB afgenomen. Het initiatief ligt bij de AIOS.

Evaluatie
Voor evaluatie van de opleiding wordt het 'balance score card' model gebruikt.

Onderzoek
Alle AIOS zijn vanaf het tweede jaar betrokken bij preklinisch of klinisch onderzoek. Het is mogelijk laboratorium- of klinisch onderzoek te doen en te promoveren tijdens de opleiding. Hiervoor kan tijd worden vrijgemaakt en de opleiding worden onderbroken (bijv AGIKO constructie). Voorwaarde voor langere onderzoeksperioden zijn financiering en een project dat aansluit bij een bestaande actieve onderzoekslijn.

Naast extra tijd en de wetenschapsstage kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde AGIKO constructie. Deze regeling is speciaal ontworpen om promotieonderzoek te combineren met de opleiding tot medisch specialist. De opleidingsperiode wordt in deze regeling met 3 jaar verlengd. Vrijstelling voor onderzoek in het kader van een grant is ook mogelijk.

Volg ons op

linkedin youtube