Klinisch fysicus radiotherapie

Algemeen
In MAASTRO clinic is het mogelijk om een opleiding te volgen tot klinisch fysicus op het werkterrein Radiotherapie. Deze opleiding wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en de Stichting Opleiding Klinische Fysica (OKF) en duurt 4 jaar. Meer informatie over de NVKF en OKF is te vinden op www.nvkf.nl en www.stichtingokf.nl.

Aan het begin van de opleiding wordt een individueel opleidingsplan gemaakt dat dient te voldoen aan de algemene opleidingseisen voor een Klinisch Fysicus en de specifieke eisen voor het werkterrein Radiotherapie zoals deze te vinden zijn de website van de OKF. Naast vakinhoudelijk aspecten wordt er ook veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van competenties zoals communiceren en managen om de Klinisch Fysicus optimaal te laten functioneren in een vaak complexe klinische omgeving.

Tijdens de opleiding vertegenwoordigt de Kring Klinisch Fysici In Opleiding (KLIFOP) de belangen van de klinisch fysici in opleiding met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de opleiding (https://nvkf.nl/nl/klifop).

De opleiding in MAASTRO clinic
In MAASTRO clinic zijn op dit moment twee klinisch fysici in opleiding. Er is een verregaande samenwerking met de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven waar ook twee klinisch fysici in opleiding zijn. Dit gebeurt door een lange stage in Eindhoven en gezamenlijke onderwijsmomenten. Verder wordt er gezamenlijk onderwijs georganiseerd met de andere opleidingsinstituten in de regio (Maastricht, Heerlen, Eindhoven, Veldhoven). Er wordt gewerkt aan een verdere samenwerking met de instituten uit de regio in het kader van de landelijke herstructurering van de opleiding tot klinisch fysicus.

Tijdens de opleiding in MAASTRO clinic krijgt een klinisch fysicus in opleiding veel ruimte voor het volgen van cursussen om zijn/haar inhoudelijke vakkennis te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan colleges aan universiteiten maar ook aan het volgen van ESTRO 'teaching courses' en grote conferenties. In MAASTRO clinic wordt bovendien maandelijks een dag onderwijs gegeven aan de radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici in opleiding over klinische radiotherapie, fysica, radiobiologie en moleculaire biologie.

Naast het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de bestralingsapparatuur in MAASTRO clinic wordt ook actief deelgenomen aan acceptatie- en testprocedures van bijvoorbeeld een nieuw treatment planningssysteem of een lineaire versneller. Al heel vroeg in de opleiding participeert de klinisch fysicus in opleiding in de klinisch fysische ondersteuning van radiotherapeut-oncologen en radiotherapeutisch laboranten.

Bij Maastro is het doen van onderzoek een essentiële taak, zo lopen er tientallen promovendi rond. Dit schept een goede basis voor de invulling van het wetenschappelijke deel van de opleiding.

Volg ons op

linkedin youtube