U hebt een klacht?

Wij trekken het ons erg aan dat u een klacht heeft over onze dienstverlening en wij willen er alles aan doen om uw klacht naar ieders tevredenheid af te handelen.

Procedure

Kaartensysteem

MAASTRO clinic kent een laagdrempelig patiënten feedback systeem waarbij een groene (compliment), gele (verbeterpunt / tip) of rode kaart (onvrede) ingediend kan worden. Het indienen kan anoniem gebeuren indien u dit wenst. Tevens kunt u op deze kaart aangeven of u wenst dat er contact met u wordt opgenomen. Dit “informele” systeem levert MAASTRO clinic veel informatie waarmee continue ons behandelproces verbeterd wordt.

Het kan echter ook voorkomen dat u een klacht heeft over een of meerdere medewerkers van MAASTRO clinic waarvoor u een informele klacht geen geschikt middel vindt en een “formele” klacht wenst in te dienen.

Klachtenregeling

Voor de behandeling van klachten is MAASTRO clinic gehouden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en heeft op basis van deze wet een klachtenregeling opgesteld.

Download en bekijk de WKKGZ klachtenregeling (pdf).
De mogelijke trajecten van klachtafhandeling staat beknopt in dit stroomschema (pdf).

Klachten indienen bij de klachtenfunctionaris

Uw klacht kunt u kenbaar bij onze klachtenfunctionaris, mevrouw Sylvie Canisius. Dat kunt u op 3 manieren doen:

  • Met het klachtenformulier op deze website.
  • Het klachtenformulier downloaden per e-mail versturen naar: klachtenfunctionaris@maastro.nl.
    Voeg er dan a.u.b. de ondertekende akkoordverklaring beroepsgeheim bij. Met dit formulier geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerker tot inzage in uw medisch dossier. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen.
  • Direct bellen met klachtenfunctionaris Sylvie Canisius op telefoonnummer 088 44 56 001. Bij haar afwezigheid wordt u binnen 24 uur teruggebeld.