U hebt een klacht?

Wij trekken het ons erg aan als u een klacht hebt over onze dienstverlening. Wij willen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Procedure

Kaartensysteem

Maastro heeft een laagdrempelig systeem waarmee patiënten feedback kunnen geven met een groene (compliment), gele (verbeterpunt/tip) of rode (onvrede) kaart. Dat kan anoniem als u dit wenst. Ook kunt u op deze kaart aangeven of u wenst dat er contact met u wordt opgenomen. Dit informele systeem levert ons veel informatie op waarmee we continu ons behandelproces kunnen verbeteren.

Het kan echter ook voorkomen dat u een klacht hebt over Maastro waarvoor u een formele klacht wilt indienen.

Klachtenregeling

Voor de behandeling van klachten is Maastro gehouden aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en heeft op basis van deze wet een klachtenregeling opgesteld.

Download en bekijk de WKKGZ klachtenregeling (pdf).
De mogelijke trajecten van klachtafhandeling staat beknopt in dit stroomschema (pdf).

Klachten indienen bij de klachtenfunctionaris

Uw klacht kunt u kenbaar bij onze klachtenfunctionarissen: mevrouw Canisius en mevrouw Vreuls – Vrencken.

Dit kan op deze manieren:

  • Met het klachtenformulier op deze website.
  • Het klachtenformulier downloaden per e-mail versturen naar: klachtenfunctionaris@maastro.nl.
    Voeg er dan a.u.b. de ondertekende akkoordverklaring beroepsgeheim Akkoordverklaring_beroepsgeheim bij. Met dit formulier geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerker tot inzage in uw medisch dossier. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen.
  • Direct bellen met een van de klachtenfunctionarissen op telefoonnummer 088 44 56 001. Bij afwezigheid wordt u binnen 24 uur teruggebeld.
X