Als patiënt kunt u gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar een nieuwe manier van behandelen. Voordat u meedoet, wordt u altijd goed geïnformeerd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis, en als u niet meedoet, heeft dat geen gevolgen voor uw normale behandeling.

In Maastro wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek binnen Maastro betreft zowel onderzoek met mensen (proefpersonen) als onderzoek met reeds verzamelde medische gegevens en/of reeds afgenomen lichaamsmateriaal.

Lees meer over klinisch wetenschappelijk onderzoek bij Maastro.

Overzicht lopend klinisch wetenschappelijk onderzoek

Het in kaart brengen van de mening van patiënten over de SDM vragenlijsten door middel van een gerandomiseerde cross-sectionele prospectieve studie.

Onderzoek loopt tot: juni 1, 2022

Gerandomiseerde fase II studie voor patiënten met beginnende artroseklachten. Er wordt gerandomiseerd tussen standaard zorg, lage dosis radiotherapie en placebo bestraling.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2021

Beeld-gestuurde intensiteit gemoduleerde uitwendige radiotherapie en MRI geleide adaptieve brachytherapie voor lokaal gevorderde baarmoederhals kanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2021

Seksuele revalidatie na radiotherapie voor gynaecologische kanker.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2022

Behandeling van volwassen patiënten met een ependymoom volgens het protocol van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

De GOLD studie – Korter bestralingsschema bij een hersentumor

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2025

Na resectie IDH gemuteerde, 1p/19q intacte laaggradig gliomen: afwachten of behandelen? De IWOT studie – Een fase III-onderzoek

Onderzoek loopt tot: juni 3, 2027

Behandeling van volwassen patiënten met een intracraniele kiemceltumor volgens het protocol van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

Behandeling van volwassen patiënten met een medulloblastoom volgens het protocol van de landelijke werkgroep neuro-oncologie (LWNO)

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

Evaluatie van cognitieve achteruitgang na radiotherapie door middel van geavanceerde MRI beeldvorming.

Onderzoek loopt tot: april 8, 2023

Re-Irradiatie Schema’s bij patiënten met een Glioom

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2024

Validatie van de Nederlandse FACE-Q hoofd-halskanker module als patiëntvragenlijst

Onderzoek loopt tot: februari 15, 2022

Evaluatie van de impact van een beslishulp voor patiënten met vergevorderd larynx carcinoom en de invloed hiervan op de gedeelde besluitvorming.

Onderzoek loopt tot: mei 31, 2020

Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een Nederlandse gerandomiseerde fase III multicenter studie met dosisreductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-/halstumoren.

Onderzoek loopt tot: maart 1, 2021

Een fase 3, open-label gerandomiseerd onderzoek ter vergelijking van nivolumab met chemoradiotherapie gevolgd door nivolumab plus ipilimumab of nivolumab versus chemoradiotherapie gevolgd door durvalumab bij proefpersonen met niet eerder behandeld lokaal gevorderd niet-kleincellige longkanker (CA209-73L)

Onderzoek loopt tot: augustus 12, 2023

Fase II onderzoek met immunotherapie, chemotherapie en radiotherapie bij patiënten met oligo-metastasen van niet-kleincellig longkanker.

Onderzoek loopt tot: juni 30, 2022

Bepalen van de optimale behandeling van ouderen met lokaal gevorderde longkanker op basis van een geriatrische beoordeling: een gerandomiseerde fase III studie bij patiënten van 75 jaar en ouder met stadium II niet-kleincellige longkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2022

Fase II studie waarbij de combinatie van L19-IL2 immunotherapie en (stereotactische ablatieve) radiotherapie bij patiënten met gemetastaseerd niet klein-cellig longcarcinoma wordt getest.

Onderzoek loopt tot: mei 5, 2021

Het identificeren van immunologische veranderingen in patiënten met stadium III niet kleincellig longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en bestraling en aanvullende immuuntherapie: een prospectieve, observationele fase II studie.

Onderzoek loopt tot: april 1, 2023

Behandeling met immuuntherapie met of zonder lage-dosis hersenbestraling ter voorkoming van uitzaaiingen in de hersenen bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker na afloop van de chemotherapie en bestraling op de borstkas.

Onderzoek loopt tot: juni 15, 2024

Een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind, multi-centrum, internationaal fase 3 onderzoek met durvalumab na stereotactische bestraling (SBRT) bij patiënten met niet operabel, stadium I/II, niet-kleincellig longkanker met negatieve lymfklieren.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2024

Validatie van voorspellende modellen en biomarkers van radiotherapie-toxiciteit om bijwerkingen te verminderen en de kwaliteit van leven bij overlevenden van kanker te verbeteren. Verlenging van de follow-up van minimaal 5 jaar.

Onderzoek loopt tot: maart 7, 2022

Re-inductie van een systemische immuunrespons na initiële respons met immuuntherapie met radiotherapie in gemetastaseerde of lokale terugkerende longkanker.

Onderzoek loopt tot: juni 1, 2022

Internationale prospectieve registratie van de lokale behandeling van liposarcomen (MLS)

Onderzoek loopt tot: juli 12, 2026

Invloed van darmbacteriën op de uitkomst van een behandeling van preoperatieve chemoradiotherapie bij patiënten met slokdarmkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2021

Prospectief landelijk colorectaal carcinoom cohort: een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker.

Onderzoek loopt tot: maart 1, 2024

Een onderzoek naar communicatie tussen arts en patiënt, bij slokdarm- en maagkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2021

Nationale registratie bij patiënten met leveruitzaaiingen behandeld met stereotactische bestraling.

Onderzoek loopt tot: juni 14, 2024

TGF-β And PDL-1 inhibition with Bintrafusp alfa in Esophageal Squamous Cell carcinoma combined with chemoradiation TheRapY

Onderzoek loopt tot: juni 17, 2024

Androgen Deprivation therapy for Oligo-recurrent Prostate cancer in addition to radioTherapy

Onderzoek loopt tot: september 30, 2022

Gehypofractioneerde bestraling van het prostaatbed bij terugkeer van de prostaatkanker na eerdere verwijdering van de prostaat (geselecteerd met PSMA-PET/CT).

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2021

Gerandomiseerd onderzoek voor de evaluatie van erectiestoornis na gehele of gedeeltelijke prostaat brachytherapie.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2023

Immunologische reactie in een recidief prostaatkanker na HDR-brachytherapie.

Onderzoek loopt tot: januari 14, 2021

Beslishulpen voor gezamenlijke besluitvorming bij prostaatkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2021

Klinische studie voor het onderzoeken van het ProSpace Ballon Systeem.

Onderzoek loopt tot: juni 1, 2021
X