Als patiënt kunt u gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar een nieuwe manier van behandelen. Voordat u meedoet, wordt u altijd goed geïnformeerd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis, en als u niet meedoet, heeft dat geen gevolgen voor uw normale behandeling.

In Maastro wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht. De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek binnen Maastro betreft zowel onderzoek met mensen (proefpersonen) als onderzoek met reeds verzamelde medische gegevens en/of reeds afgenomen lichaamsmateriaal.

Lees meer over klinisch wetenschappelijk onderzoek bij Maastro.

Overzicht lopend klinisch wetenschappelijk onderzoek

Toepasbaarheid van een mobiele applicatie voor communicatie met deelnemers aan klinische studies en registratie van toxiciteit en kwaliteit van leven.

Onderzoek loopt tot: december 16, 2020

Gerandomiseerde fase II studie voor patiënten met beginnende artroseklachten. Er wordt gerandomiseerd tussen standaard zorg, lage dosis radiotherapie en placebo bestraling.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2021

Beeld-gestuurde intensiteit gemoduleerde uitwendige radiotherapie en MRI geleide adaptieve brachytherapie voor lokaal gevorderde baarmoederhals kanker.

Onderzoek loopt tot: april 1, 2021

Landelijke fase III studie naar de adjuvante behandeling van patiënten met een intermediate- high risk baarmoederkanker. Gerandomiseerd wordt tussen standaard adjuvante behandeling van de vaginatop middels brachytherapie en een behandeling gebaseerd op een moleculair risicoprofiel, i.e. geen adjuvante behandeling, brachytherapie vaginatop of bekkenbestraling.

Onderzoek loopt tot: september 1, 2021

Seksuele revalidatie na radiotherapie voor gynaecologische kanker.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2022

Behandeling van volwassen patiënten met een ependymoom volgens het protocol van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

Behandeling van volwassen patiënten met een intracraniele kiemceltumor volgens het protocol van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

Behandeling van volwassen patiënten met een medulloblastoom volgens het protocol van de landelijke werkgroep neuro-oncologie (LWNO)

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2026

Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, een Nederlandse gerandomiseerde fase III multicenter studie met dosisreductie voor electieve bestraling van de hals bij hoofd-/halstumoren.

Onderzoek loopt tot: maart 1, 2021

Een fase 3, open-label gerandomiseerd onderzoek ter vergelijking van nivolumab met chemoradiotherapie gevolgd door nivolumab plus ipilimumab of nivolumab versus chemoradiotherapie gevolgd door durvalumab bij proefpersonen met niet eerder behandeld lokaal gevorderd niet-kleincellige longkanker (CA209-73L)

Onderzoek loopt tot: januari 1, 2023

Fase II onderzoek met immunotherapie, chemotherapie en radiotherapie bij patiënten met oligo-metastasen van niet-kleincellig longkanker.

Onderzoek loopt tot: juni 30, 2022

Bepalen van de optimale behandeling van ouderen met lokaal gevorderde longkanker op basis van een geriatrische beoordeling: een gerandomiseerde fase III studie bij patiënten van 75 jaar en ouder met stadium II niet-kleincellige longkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2020

Fase II studie waarbij de combinatie van L19-IL2 immunotherapie en (stereotactische ablatieve) radiotherapie bij patiënten met gemetastaseerd niet klein-cellig longcarcinoma wordt getest.

Onderzoek loopt tot: mei 5, 2021

Een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind, multi-centrum, internationaal fase 3 onderzoek met durvalumab na stereotactische bestraling (SBRT) bij patiënten met niet operabel, stadium I/II, niet-kleincellig longkanker met negatieve lymfklieren.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2024

De combinatie van stereotactische radiotherapie (SABR) en immuuntherapie bij patiënten met niet-kleincellig longkanker in een vroeg stadium – studie naar de veiligheid en de immunologische ‘proof of principle’.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2022

Re-inductie van een systemische immuunrespons na initiële respons met immuuntherapie met radiotherapie in gemetastaseerde of lokale terugkerende longkanker.

Onderzoek loopt tot: juni 1, 2022

Invloed van darmbacteriën op de uitkomst van een behandeling van preoperatieve chemoradiotherapie bij patiënten met slokdarmkanker.

Onderzoek loopt tot: september 30, 2021

Prospectief landelijk colorectaal carcinoom cohort: een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker. Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Onderzoek loopt tot: maart 1, 2024

Nationale registratie bij patiënten met leveruitzaaiingen behandeld met stereotactische bestraling.

Onderzoek loopt tot: juni 14, 2024

Androgen Deprivation therapy for Oligo-recurrent Prostate cancer in addition to radioTherapy

Onderzoek loopt tot: september 30, 2022

Immunologische reactie in een recidief prostaatkanker na HDR-brachytherapie.

Onderzoek loopt tot: januari 14, 2021

Beslishulpen voor gezamenlijke besluitvorming bij prostaatkanker.

Onderzoek loopt tot: december 31, 2020

Klinische studie voor het onderzoeken van het ProSpace Ballon Systeem.

Onderzoek loopt tot: juli 1, 2021