Uw eerste bezoek aan Maastro

Bij aankomst in Maastro in Maastricht meldt u zich bij de receptioniste aan de balie in de centrale hal.
In Venlo meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie.

Voor uw inschrijving hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Polis / inschrijving zorgverzekering
 • Ponsplaatje van uw ziekenhuis
 • Legitimatiebewijs
 • Burgerservicenummer
 • Medicijnlijst

Hoe verloopt uw behandeltraject bij Maastro?

Uw eerste bezoek

Kennismaken

Neemt u gerust een partner, familielid of een goede vriend mee. Zeker tijdens het eerste bezoek ontvangt u veel nieuwe informatie. Maar ook daarna is het goed om samen op de hoogte te zijn. Wij vinden het belangrijk dat u het zorgproces begrijpt en weet welke invloed u zelf kunt uitoefenen. Dit komt namelijk ten goede aan het resultaat. Mist u informatie of is iets niet duidelijk? Laat het ons gerust weten.

Binnenkomst

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptioniste. Zij helpt ook eventueel verder met het aanvragen van een vergoedingsregeling of een regeling voor zorgvervoer. Na de aanmelding bij de receptie wordt u door de doktersassistente ontvangen. Zij geeft u de algemene informatie over de behandeling. Aansluitend maakt u kennis met de arts. Hij heeft dan uw medische gegevens van uw eigen ziekenhuis al ontvangen. Na het lichamelijk onderzoek bespreekt de arts het behandelplan. Hij geeft uitleg over de bestraling en de eventuele bijwerkingen. Ook bespreekt hij met u de mogelijkheden voor psychosociale zorg. De duur, verloop en gevolgen van de behandeling met radiotherapie verschillen bij elke patiënt.

Besluiten

Na dit gesprek besluit u samen met de arts of u de bestraling wilt ondergaan en over de manier van bestraling. Wilt u liever nog bedenktijd? Dat kan. Dan hebt u extra tijd voor overleg met uw familie, vrienden of uw huisarts.

Na het eerste gesprek wordt de CT-scan gemaakt. Dit kan aansluitend gebeuren of we maken hiervoor met u een nieuwe afspraak, meestal binnen één à twee weken.

Voorbereiding en planning

Nadat u een besluit hebt genomen, starten we de voorbereiding van de bestraling. Hiervoor maakt een CT-scan met röntgenstraling een doorsnede van uw lichaam. Tijdens de scan ligt u op een tafel en worden er laserlijnen op uw lichaam geprojecteerd. Deze lijnen worden vervolgens met speciale inkt op uw huid aangetekend.

Bestralingsplan

Op de CT-foto’s ziet de radiotherapeut de grootte, vorm en plaats van de tumor. Daarna berekenen we met speciale computerprogramma’s de bestraling die nodig is om de tumor te verwijderen. Dit is het bestralingsplan. Een CT-scan duurt ongeveer een half uur. Een CT-PET-scan (een CT-scan met contrastvloeistof) duurt ongeveer twee uur.

Hoeveel bestralingen

De radiotherapeut-oncoloog bepaalt welke bestraling u nodig hebt. Er zijn diverse mogelijkheden. Ook de hoeveelheid bestraling verschilt voor elke patiënt. Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Meestal dienen we de totale dosis straling in een aantal keren toe (zogenaamde fracties). De meeste patiënten komen daarom gedurende een bepaalde periode bijna dagelijks of soms zelfs twee keer per dag naar ons instituut.

Afspraken

Onze administratieve medewerkers maken met u de afspraken voor de bestralingen. Zij houden hierbij rekening met voorschriften en andere afspraken. De tijden van de bestraling kunnen hierdoor per dag anders zijn.

De behandeling

Wachtkamer

Alleen bij de eerste bestraling haalt een laborant u op in de wachtkamer. Daarna wordt u opgeroepen via een intercomsysteem. In de aangewezen kleedkamer maakt u het deel van uw lichaam dat bestraald gaat worden vrij van kleding. U kunt hiervoor eventueel kleding los omslaan. De laborant neemt u mee naar het bestralingstoestel.

Bestraling

Daar neemt u plaats op de bestralingstafel en stellen we de apparatuur in. Daarna wordt voor elke bestraling eerst foto’s gemaakt om uw houding te controleren. Het is belangrijk dat u tijdens de bestraling zo stil mogelijk blijft liggen. Van de bestraling ruikt, voelt en ziet u niets. U kunt wel het draaien van het toestel zien en horen. Tijdens de bestraling bent u alleen in de ruimte. U kunt met de laboranten praten via het intercomsysteem.

Informeren

Wij doen ons uiterste best u op de afgesproken tijd te helpen. Storingen van de apparatuur, vertraging tijdens het patiëntenvervoer, etc. kunnen echter leiden tot langere wachttijden. In dat geval vragen wij hiervoor uw begrip. Wij proberen u zo snel mogelijk telefonisch te informeren als uw behandeling later begint.

Controles

Naast de bestralingen maken wij ook met u afspraken voor tussentijdse controles. U bespreekt dan hoe het met u gaat met een radiotherapeut-oncoloog, arts in opleiding of physician assistent (in opleiding). Bij voorkeur aansluitend aan de bestraling en bij uw behandelende arts bij Maastro. Klachten, opmerkingen en vragen kunt met hem bespreken. Zo nodig ontvangt u medicijnen om klachten te verlichten.

Nacontrole

Tegen het einde van de behandeling maken we een afspraak met u voor de eindcontrole. De arts bespreekt dan met u de verdere controles. De controles zijn van groot belang om het effect van de behandeling te volgen. De uitwerking van de bestraling zet zich nog geruime tijd voort. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kunnen we pas beoordelen na acht weken (of langer). Hebt u een korte bestralingsserie met het doel om klachten te verminderen, bijvoorbeeld pijnklachten of bloedingen? Dan kunt u al op korte termijn verbetering verwachten.

Met wie kunt u te maken krijgen?

 • Receptionisten
  Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptioniste aan de balie. Zij verwijst u verder.
 • Doktersassistente
  De doktersassistente geeft u algemene informatie over de behandeling en assisteert de arts bij het spreekuur.
 • Radiotherapeut-oncoloog
  Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten die u behandelen met radiotherapeutische straling. Bekijk hier het overzicht van onze radiotherapeut-oncologen.
 • AIOS
  Een AIOS is een arts die in opleiding is voor de specialistische functie van radiotherapeut-oncoloog. Een gesprek of controle kan dus ook worden gedaan door een AIOS.
 • Mouldroom-technicus
  In de mouldroom worden individuele hulpmiddelen gemaakt. Een voorbeeld hiervan is een masker bij bestraling van hoofd-halskanker zodat u bij elke bestraling stil kunt blijven liggen.
 • Radiotherapeutisch laborant (radiation technologist) 
  De radiotherapeutische laboranten voeren de bestraling uit.
 • Physician Assistant (in opleiding)
  Physician Assistants zijn radiotherapeutische laboranten die oorspronkelijk zijn opgeleid om de bestralingen te plannen en uit te voeren. Zij hebben daarna nog een verdere opleiding gevolgd om taken over te kunnen nemen van de arts. Een gesprek of controle kan dus ook worden gedaan door een Physician Assistant.
 • Psychosociale zorg en maatschappelijk werk
  Maatschappelijk werk maakt deel uit van de behandeling en zorg in bij Maastro.
 • Diëtist
  Op eigen verzoek of op advies van uw behandelaar kunt u in contact worden gebracht met een diëtist.
 • Medewerker trialpoli
  Wij doen veel wetenschappelijk onderzoek bij Maastro. Bij interesse in deelname informeert de medewerker van de trialpoli u verder over het onderzoek.
 • Tandarts en mondhygiënist
  Wanneer de kaak of speekselklieren in het bestralingsgebied liggen, krijgt u een afspraak met een tandarts en/of een mondhygiënist van het ziekenhuis. Deze bekijkt of er vooraf iets moet gebeuren aan het gebit of de kaak.
 • Logopedist
  Bij bestraling in het hoofd-halsgebied kunt u te maken krijgen met slikklachten. Een afspraak met de logopedist wordt eventueel gemaakt om u voor te bereiden op eventuele slikklachten. U leert dan een aantal methoden om zolang mogelijk te blijven slikken.
 • Vrijwilligers
  U komt bij ons regelmatig in contact met  vrijwilligers, onze gastdames en -heren.