Uw eerste bezoek aan MAASTRO

Bij aankomst in MAASTRO clinic in Maastricht meldt u zich bij de receptioniste aan de balie in de centrale hal. In Venlo meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie.
Voor uw inschrijving hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Polis / inschrijving zorgverzekering
 • Ponsplaatje van uw ziekenhuis
 • Legitimatiebewijs
 • Burgerservicenummer
 • Medicijnlijst

Hoe verloopt uw behandeltraject bij MAASTRO?

Uw eerste bezoek

Gesprek met doktersassistente en radiotherapeut-oncoloog

Na uw aanmelding bij de receptie wordt u door een doktersassistente ontvangen. Zij geeft u de nodige algemene inlichtingen.

Vervolgens gaat u naar een radiotherapeut-oncoloog of een radiotherapeut-oncoloog in opleiding voor het kennismakingsgesprek. Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten door middel van bestralingen. De gegevens van de artsen van het ziekenhuis waar u eventueel al in behandeling was, zijn dan inmiddels in ons bezit. Tijdens dit gesprek zal de arts, aan de hand van die gegevens en het lichamelijk onderzoek, het behandelplan met u bespreken en uitleg geven over de bestraling. Ook de mogelijkheden van psychosociale zorg komen aan de orde.

Duur, verloop en gevolgen van de behandeling kunnen per patiënt zeer verschillend zijn.

Het is goed, zeker in het begin, een naaste (uw partner of een goede vriend of vriendin) mee te nemen die zich ook van alles op de hoogte kan stellen. U besluit daarna samen met uw arts of u wel of niet tot bestraling wilt overgaan en over de manier van bestraling. Zonodig kunt u nog enige bedenktijd krijgen voor overleg met uw naasten of uw huisarts.

Vaak wordt aansluitend aan het eerste gesprek al een CT-scan gemaakt. Lees meer over de CT-scan.

Voorbereiding en planning

CT-scan en PET-CT scan

De voorbereiding van de bestraling begint met een CT-scan en/of een CT-PET-scan. CT betekent Computer Tomografie en PET betekent Positron Emissie Tomografie. Deze apparaten maken met behulp van röntgenstraling dwarse doorsneden van uw lichaam zichtbaar (foto’s). De foto’s worden gebruikt om met speciale computerprogramma’s berekeningen te maken, de zogenaamde planning. Op deze manier kunnen wij het bestralingsgebied zo nauwkeurig mogelijk vastleggen. Een CT-scan duurt ongeveer een half uur. Een CT-PET-scan of een CT-scan met contrastvloeistof duurt ongeveer 2 uur.

Download en bekijk hier de folders
CT-scan (pdf)
CT-PET-scan (pdf)

Bestralingsplan

Na de CT-scan en/of de CT-PET-scan kan de bestraling meestal niet direct beginnen. Er moeten eerst nog berekeningen worden gemaakt met behulp van speciale computerprogramma’s en de gegevens die nodig zijn om u te bestralen moeten worden gecontroleerd. Er wordt dan ook extra gecontroleerd of de goede plaats met de goede dosis wordt bestraald.

De bestraling

Radiotherapie is een behandelingsvorm die gebruik maakt van straling. Radiotherapie wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van kanker, maar ook andere (niet-kwaadaardige) aandoeningen komen soms voor een bestralingsbehandeling in aanmerking. Voor de bestraling wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling die echter vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto’s. Soms wordt ook een radioactieve bron gebruikt die in het lichaam in of dichtbij de tumor wordt aangebracht. Voor alle gebruikte straling geldt dat deze onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is.

Lees meer over bestraling

Met wie kunt u te maken krijgen?

 • Receptionisten
  Bij de balie meldt u zich eerst aan en de receptionistes verwijzen u verder.
 • Doktersassistente
  Doktersassistentes assisteren de arts bij het spreekuur en geven ook voorlichting aan nieuwe patiënten over de behandeling.
 • Radiotherapeut-oncoloog
  Radiotherapeut-oncologen zijn medisch specialisten die kankerpatiënten behandelen met straling. Bekijk hier het overzicht van onze radiotherapeut-oncologen.
 • AIOS
  Een AIOS is een arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog. Tijdens uw bezoek aan MAASTRO kan het zo zijn dat uw gesprek of controle gedaan wordt door een AIOS.
 • Radiotherapeutisch laborant (radiation technologist) 
  Laboranten voeren de bestraling uit.
 • Physician Assistant (in opleiding)
  Physician Assistants zijn radiotherapeutisch laboranten die oorspronkelijk zijn opgeleid om de bestralingen te plannen en uit te voeren, en die daarna nog een verdere opleiding volgen of hebben gevolgd om taken van de artsen over te nemen. Tijdens uw bezoek aan MAASTRO kan het zo zijn dat uw gesprek of controle gedaan wordt door een Physician Assistant.
 • Psychosociale zorg en maatschappelijk werk
  Maatschappelijk werk maakt deel uit van de behandeling en zorg in MAASTRO clinic.
 • Diëtist
  U kunt op eigen verzoek of op advies van een van uw behandelaars in contact komen met een diëtist.
 • Medewerker trialpoli
  Binnen MAASTRO clinic wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Bij interesse in deelname informeert de medewerker van de trialpoli u over de inhoud van het onderzoek.
 • Tandarts en mondhygiënist
  Wanneer de kaak of speekselklieren in het bestralingsgebied liggen, krijgt u een afspraak met een tandarts en/of een mondhygiënist van het ziekenhuis. Deze bekijkt of er vooraf aan de bestraling iets moet gebeuren aan het gebit of de kaak.
 • Logopedist
  Bij bestraling in het hoofd-halsgebied kunt u te maken krijgen met slikklachten. Een afspraak met de logopedist wordt eventueel gemaakt om u voor te bereiden op eventuele slikklachten en u een aantal methoden te leren om zolang mogelijk te blijven slikken.
 • Vrijwilligers
  In MAASTRO clinic zult u regelmatig in contact komen met onze vrijwilligers, de gastdames en -heren.