Longen Update

Recente ontwikkelingen

Het team longen heeft de afgelopen periode gewerkt aan het intensiveren van het contact met de verwijzende ziekenhuizen om ook patiënten van elders de mogelijkheid te kunnen bieden om met protonen bestraald te worden. De procedure voor planvergelijkingen protonen long voor onze eigen Maastro patiënten is momenteel volledig is geïntegreerd in de routine klinische praktijk.

Op basis van de landelijke criteria komt het merendeel van de longpatiënten in aanmerking voor een planvergelijk. Daarom is er vanuit de verwijzers de behoefte om duidelijk te krijgen over welke patiënten het meeste kans hebben op een positief planvergelijk, of het meeste baat hebben bij protonentherapie. Om hier meer inzicht in te krijgen is er een samenwerking met het UMCG opgezet. Zowel het UMCG als Maastro heeft meer dan 100 planvergelijkingen gemaakt, en uit het totaal aantal van deze patiënten proberen we criteria te distilleren die de verwijzers kunnen helpen bij de keuze om al of niet een planvergelijk aan te vragen.

Verwijzers bijeenkomst protonentherapie

Recent heeft er een refereeravond plaatsgevonden met het Radboud UMC. Hier hebben we protonentherapie inhoudelijk besproken en de logistiek omtrent hieromtrent. De nadruk lag hierbij op het oesafgus- en longcarcinoom. Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst.

Begin december is er vanuit OncoZon een digitaal symposium georganiseerd getiteld: “Nieuwigheden in longkanker Nederland”. Judith van Loon heeft tijdens dit digitale symposium een webinar gehouden over protonentherapie voor de longartsen en radiotherapeuten uit de regio, inclusief Tilburg, Arnhem en Nijmegen. Door fysicus Geert Bosmans en laborante Cissy Stultiens is vervolgens een digitale rondleiding verzorgd door het protonencentrum. Ook dit werd enthousiast ontvangen.

Tumoren met een beweging > 5 mm

We raakten dit onderwerp al even in de vorige nieuwsbrief. Inmiddels is er door intensieve samenwerking tussen de laboranten, fysici en het innovatieteam een robuuste planningstechniek ontwikkeld voor tumoren met een beweging tussen de 5 en 20 mm. In de week van 21 december 2020 is de eerste patiënt met een tumorbeweging > 5 mm gestart met zijn protonentherapie.