Lymfomen Update

Breath-hold techniek in combinatie met protonentherapie

Sinds de laatste update zijn we achter de schermen op meerdere fronten bezig geweest om de technieken te verbeteren. De belangrijkste innovatie die we hopen te kunnen implementeren is de breath-hold techniek in combinatie met protonentherapie. De winst op de MHD en MLD die onze breath-hold (met C-RAD surface scanning) in de fotonenpraktijk oplevert, zien we graag vertaald naar de protonen. Daarom zijn we recent gestart met in silico planningen om de dosisreductie op o.a. het hart, de longen en de mammae te objectiveren voor zowel fotonen als protonenplanningen.

Wat verder work in progress is, is de ontwikkeling van protocol op basis waarvan we patiënten kunnen selecteren voor protonentherapie, met als doel het voorkomen van een stralen-geïnduceerd mammacarcinoom, door de LIPP-werkgroep preventie secundaire tumoren. Voor dit indicatieprotocol wordt momenteel een systematische literatuurstudie verricht. In de praktijk zien we met protonen, bij een deel van de jonge vrouwen, dat de dosis in de mammae wordt gereduceerd. We moeten nog even wachten op goede handvatten om de risicoreductie voor de individuele patiënt beter te kwantificeren. Maar we denken dat jonge patiëntes zonder cardiale risicofactor (dé subgroep die relatief moeilijk een positief planvergelijk behaalt, ondanks een absoluut MHD-verschil van soms wel 4 Gy!) ook een goede kans moeten maken via dit indicatie protocol.

In de categorie uitzonderingen willen we de aandacht vestigen op de lymfoompatiënten die hoog naso-/orofaryngeale betrokkenheid hebben (zie foto). Deze patiënten zouden via het LIPP hoofdhals kunnen kwalificeren.

Onze ervaring tot nu toe is dat de communicatie binnen de hematologie goed verloopt. De nieuwe planningsmethode om snel inzichtelijk te krijgen of een planvergelijking kans maakt, heeft goed uitgepakt: binnen 1 à 2 dagen is er duidelijkheid. Bij grensgevallen zullen we meer tijd nemen om het planvergelijk te finetunen. Mochten er nog suggesties zijn om het zorgpad van externe verwijzingen (specifiek voor de lymfoompatiënten) te verbeteren, schroom niet om deze terug te koppelen.