Mamma Update

Recente ontwikkelingen

In onze vorige editie vermeldden we al kort waarin we onderzoeken of we de dagelijkse Cone Beam CT kunnen vervangen door optical surface scanning. De afgelopen periode is een multidisciplinair team van Fysica en laboranten druk bezig geweest om dit project op te zetten. Er ligt een enorme druk om de tijd dat een patiënt op het toestel ligt te verkorten omdat het toestel iedere dag volgepland is van zeven uur ‘s ochtends tot elf uur ’s avonds. Daarnaast is het positief te vermelden is dat protonenbestraling voor borstkankerpatiënten met protheses of tissue expanders ondertussen steeds beter gaat.

Optical Surface scanning

Optical Surface scanning is een nieuwe manier voor het controleren van de juiste ligging van de patiënt bij de bestraling. Deze scan van de buitenkant van de patiënt wordt vergeleken met de scan die is gemaakt in de voorbereiding van de bestraling. Deze controlerende scan kan zeer snel gemaakt worden en zonder bestralingsbelasting. Daarom zijn we nu aan het uitzoeken of deze de standaard dagelijkse CT-scan op het bestralingstoestel kan vervangen, zodat de patiënt veel minder lang op de bestralingstafel hoeft te liggen, wat weer erg voordelig is voor de behandelingsduur van een patiënt. Momenteel zijn we achter de schermen druk bezig met het maken van protocol hiervoor zodat we dit op korte termijn kunnen implementeren.  

In het project Optical Surface scanning wordt tot nu toe data verzameld om de resultaten van het C-RAD systeem te vergelijken met de CBCT. Naar verwachting zullen we binnenkort bij de mamma/lymfoom patiënten de CBCT weg laten en puur op C-RAD, dus optical surface scanning, gaan matchen.

Proton Therapy for Breast Cancer

Tijdens het recente Mevion Webinar “Protonentherapie voor borstkanker”, waren Dr. Karolien Verhoeven en Dr. Mirko Unipan te gast als key-note sprekers. Zij presenteerden het model- gebaseerde patiënten selectie welke uniek is voor Nederland. Daarnaast werd ingegaan op de gebruikte technieken, imaging en adaptatie en de eerst ervaringen met toxiciteit. U kunt het webinar hier nog terugkijken, of meer over lezen.

Patiënte interview

Mevrouw van Holten, mamma-patiënte verwezen vanuit Nijmegen kwam midden in de corona crisis onder behandeling bij Maastro. Eén dag voor haar geplande behandeling in Nijmegen, vernam ze van haar arts dat ze voor protonenbehandeling naar Maastricht werd doorverwezen. Meteen werd alles in werking gezet. Een behandeltraject in Nijmegen zou te risicovol zijn, omdat het hart te veel in het bestralingsgebied ligt. Mevrouw van Holten: “Het was in eerste instantie even schrikken dat ik naar Maastricht zou moeten gaan en ik mijn gezin moest achter laten, maar aan de andere kant mocht ik van geluk spreken omdat ik in aanmerking kwam voor protonenbehandeling”. De behandeling zelf heeft ze als best pittig ervaren. “Dit heeft met name te maken met de duur van de behandeling die bij mij vrij lang was (red. 40-50 min) en omdat ik in een nare houding moest liggen. Daarbij ‘haperde’ het apparaat regelmatig waardoor je vaak lang moest wachten. Dit ’storen’ is het telkens aanpassen van het bestralingsapparaat dat bij de geringste afwijking bijstelt om heel accuraat straling af te geven, met als gevolg dat de patiënten moeten wachten. Het feit dat ze net herstellende was van een lymfeklier operatie zorgde voor veel pijn bij het liggen op de bestralingstafel. In afstemming met de behandelend radiotherapeut-oncoloog kreeg patiënte pijnbestrijding en werd de lighouding aangepast, waardoor ze de behandelingen beter kon doorstaan. Het enige waar patiënte momenteel nog mee kampt is last van haar schouder, c.q. arm, maar ze verwacht hier met voldoende bewegen een weg te vinden in de voor haar iets beperktere bewegingsvrijheid.

Overall is ze zeer tevreden over de protonenbehandeling, evenals de ondersteuning van het Maastro behandelteam. Ze werd goed geïnformeerd over de protonenbehandeling alsmede haar behandeltraject. Mevrouw van Holten is op controle geweest en maakt het vrij goed. Blij dat ze in de positie is geweest om in aanmerking te zijn gekomen voor protonenbehandeling. Zij koos bewust voor een verblijf in het dichtstbijzijnde hotel om zo geen dagelijkse reisbewegingen te hoeven maken tijdens de drie weken durende bestralingsbehandeling. Hierdoor kwam ze wel toe aan de rust toe die nodig is voor haar eigen herstel. Het viel haar zwaar zo lang weg van haar gezin, maar dit werd enigszins verzacht doordat ze bezoek kreeg van vrienden waarvan ze veel steun kreeg. Zij geeft aan dat de steun van haar vrienden, en support vanuit Maastro in combinatie met een positieve ‘mindset’  factoren zijn, die ten gunste zijn geweest van haar behandeltraject.