Slokdarmcarcinoom – Update

Update Slokdarm

In april hebben de Zorgverzekeraars Nederland goedkeuring gegeven aan een coulancevergoeding van protonentherapie in plaats van fotonentherapie bij de behandeling van patiënten met slokdarmkanker ten tijde van de COVID‐19 crisis. Er waren namelijk gegevens die lieten zien dat er na protonentherapie minder complicaties zich voordeden die tot ic-verblijf leidden. Dit was een welkome ontwikkeling ten tijde van een hoge druk op de IC in het kader van COVID-19. Deze goedkeuring loopt tot 1 april 2021. Momenteel wordt er op landelijk niveau gewerkt aan een definitief indicatie protocol. Inmiddels zijn 18 patiënten met een slokdarmcarcinoom behandeld met protonen in Maastro. De figuur geeft een indruk van de gemiddelde verschillen in hart- en longdosis bij deze patiënten tussen het protonen en fotonenplan.

  • Dosisverschillen bij inmiddels met protonen behandelde patiënten met een slokdarmcarcinoom.
  • MHD: mean heart dose. MLD: mean lung dose. Op de verticale as de dosis in Gy.