Fysica Update – Upgrade RayStation

Upgrade RayStation

Sneller starten en dus sneller behandelen

De recente upgrade van RayStation heeft in alle opzichten voor enorme tijdswinst gezorgd. De duur van het optimaliseren van de protonenplannen is verlaagd van eerst 2 uur, naar nu 10 minuten. En er heeft een kwalitatieve optimalisatie plaatsgevonden. Waar het maken van het protonenplan eerst 3 dagen tot een week in beslag nam, is het met deze upgrade verkort van 0,5 tot 2 dagen.

De toegevoegde waarde voor de patiënt is dat deze sneller kan starten met het protonenplan en dus sneller behandeld kan worden. Vanuit gebruikersperspectief is het een voelbare verbetering, er kan nu aaneengesloten geoptimaliseerd worden aan een behandelplan zonder tussentijds lang te hoeven wachten op het resultaat van de dosisberekening. Deze upgrade is voor externe verwijzers ook voordelig omdat we de service kunnen versnellen en verbeteren.

Intensieve samenwerking met externe partijen; Mevion en RaySearch.

Het Upgrade project stond onder leiding van klinisch fysicus Mirko Unipan en kwam tot stand middels een intensieve samenwerking tussen Maastro, Mevion en RaySearch. Mevion apparatuur wordt constant verbeterd en het is essentieel voor Maastro om de upgrades door te voeren. Maastro is vrij uniek hierin omdat ze een van de weinige radiotherapie centra in de wereld is die deze upgrades meteen uitvoert als die beschikbaar komen. Tevens voert Maastro validatie metingen uit. Mirko: “We doen validatie metingen of ze binnen de richtlijnen vallen. We moeten zeker weten of RayStation de dosis accuraat berekent.

Adaptieve workflow

Eind oktober is gewerkt aan de adaptieve workflow zodat de plannen tijdens de behandeling snel kunnen worden aangepast. Op dit moment is deze workflow klinisch geïntroduceerd voor de meeste indicaties., en van de thoracale indicaties verwachten we dit ook op korte termijn klinisch te introduceren. Overall zien we bijna een halvering in de tijd om het behandelplan aangepast te krijgen. De meerwaarde voor de patiënt is dat er sneller gestart kan worden in geval van een planaanpassing.

Proton Therapy for Breast Cancer

Tijdens het recente Mevion Webinar “Protonentherapie voor borstkanker”, waren Dr. Karolien Verhoeven en Dr. Mirko Unipan te gast als key-note sprekers. Zij presenteerden het model- gebaseerde patiënten selectie welke uniek is voor Nederland. Daarnaast werd ingegaan op de gebruikte technieken, imaging en adaptatie en de eerst ervaringen met toxiciteit. U kunt het webinar hier nog terugkijken, of meer over .