Automatische adaptieve workflow protonentherapie

Door nieuwe methode kan het bestralingsplan sneller op maat worden bijgesteld tijdens behandeltraject met protonentherapie

Stappen in behandelplan protonentherapie

De dosisverdeling in de patiënt bij protonenbehandelingen is gevoeliger voor anatomische veranderingen in vergelijking met conventionele radiotherapie. Het is daarom belangrijk dat het bestralingsplan regelmatig getoetst wordt op CT scans gedurende de behandeling van de patiënt. Patiënten krijgen wekelijks een herhaal CT waarop het protonen behandelplan opnieuw berekend wordt; als de resulterende dosisverdeling significant verandert, dan volgt een aanpassing en het behandelplan wordt aangepast op basis van de gewijzigde anatomie. Daarnaast krijgt de patiënt elke behandelfractie een on-line conebeam CT, waarop plotselinge veranderingen in de anatomie van de patiënt gesignaleerd kunnen worden. Is dat het geval dan krijg de patiënt dezelfde dag een herhaal CT om de impact op de dosisverdeling te evalueren en eventueel het behandelplan aan te passen.

Versneld besluit behandelplan

De workflow voor het evalueren op de herhaal CT en eventueel aanpassen van het behandelplan (de adaptieve workflow) is in de huidige praktijk een multidisciplinair (fysicus, laborant en arts), zeer arbeidsintensief proces. Hierdoor kon het een aantal dagen, gemiddeld drie, duren, tussen het maken van een herhaal CT en het besluit om het behandelplan wel of niet aan te passen. Patiënten hebben baat bij een zo snel mogelijke evaluatie en aanpassing van hun behandelplan.

Om zoveel mogelijke stappen in de adaptieve workflow te automatiseren is begin dit jaar een project gestart, met het doel om binnen een dag een besluit te kunnen nemen over het wel of niet aanpassen van het behandelplan van de patiënt. Uit een vergelijking tussen de automatische adaptieve workflow en de huidige workflow is gebleken dat de automatische workflow even nauwkeurig is als de huidige in het signaleren van de noodzaak van adaptatie van het behandelplan van de patiënt. In juni is het project afgerond en klinisch geïntroduceerd. Deze automatische adaptieve workflow maakt het de behandelende arts mogelijk om binnen één dag een besluit te kunnen nemen of het nodig is om het behandelplan van de patiënt aan te passen. Dit is een win-win situatie voor de patiënt, die hierdoor sneller met het aangepaste behandelplan kan starten en de zorgprofessionals die meer tijd hebben voor de andere patiëntenzorg.