Excellente protonentherapiebehandeling bij Neuro patiënten dankzij internationale samenwerking

Teamwork over de grens!

Een Italiaans neuro expertteam, werkzaam bij ‘Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica’ (CNAO) treedt op als extern consulting team van Maastro op het gebied van protonenbehandeling bij neuro-patiënten. Vanaf de eerste patiënt met neuro protonenbehandeling heeft het CNAO-expertteam het Maastro neuro team ondersteund en doet dit tot op heden nog altijd, ook ten tijde van de COVID-19 crisis. Hier is niet alleen sprake van close teamwork over de grens, maar daarnaast gaat Maastro ook meer en meer grensverleggend te werk in haar aanpak. “Doordat we leren van de Italiaanse jarenlange expertise op het gebied van protonen, durven we nu ook steeds meer onze eigen protonentherapie te optimaliseren en verdere stappen te ondernemen”, aldus Danielle Eekers, radiotherapeut-oncoloog.

Protonentherapie maakt groeicurve door

Sinds de introductie van protonentherapie bij Maastro bevond de neuro protonen behandeling zich in een leer- en groeicurve. Bekend was dat bij patiënten met een hersentumor de bijwerkingen pas op de lange termijn tot uiting komen. Om hier een meer gedegen inzicht in te krijgen en nog bekwamer te worden in de behandelingen is contact gelegd met CNAO. Toen is de basis gelegd voor deze bijzondere en uiterst professionele samenwerking tussen twee radiotherapie centra waar zorgprofessionals over en weer van elkaar kunnen leren. Bijzonder omdat ten tijde van het moment waarin Italië zich in de totale lockdown bevond, het Italiaans team altijd ruimte wist te maken voor de online overleggen. Professioneel omdat het team kan stoelen op jarenlange ervaring en expertise waarbij Maastro op medisch, fysisch en technisch vlak door hen wordt ondersteund.

Gedegen adviezen leiden tot professionele planvergelijken

Tijdens deze videogesprekken wordt een aantal patiëntcasus besproken en voorgelegd om te kijken welke adviezen CNAO geeft ten aanzien van de protonenbehandeling van elke individuele patiënt. Ook worden planvergelijken die niet leiden tot een indicatie voor protonentherapie besproken. Want ook als er onvoldoende winst door gebruik te maken van protonen uitkomt, is dat interessant om te bespreken. Dit is niet de enige bespreking waarin met experts naar het bestralingsplan gekeken wordt. Ook de verwijzers kijken in detail mee als er een patiënt wordt verwezen naar Maastro voor een eventuele protonenbehandeling, zowel bij een positief als negatief planvergelijk, tezamen met de laborant, de fysicus en behandelend arts. Het opzetten van deze online besprekingen is vaak een heel arbeidsintensief proces, maar de bereidheid van het Italiaans team en ook de verwijzers om de geplande overleggen iedere keer weer na te komen, ook tijdens de piek van de coronacrisis, toont hun professionaliteit aan. Maastro was dan ook onder de indruk hoe iedereen met deze crisis omging en gaat, zowel op werkgebied als privé. Mede door deze waardevolle input van CNAO kan Maastro zeer zorgvuldig en innovatief te werk gaan op het gebied van de aanpak van de protonenbehandeling.

Foto 1 onderschrift: CNAO expertteam, v.l.n.r.: Alfredo Mirandola, Alberto Lannalfi