Protonentherapie nu voor bredere groep borstkankerpatiënten beschikbaar

Goed nieuws voor patiënten met een mammacarcinoom die een reconstructie met siliconen prothese hebben gekregen.

Wat ons voorheen niet lukte, is na grondig onderzoek toch gelukt. Vanaf heden kan Maastro ook borstkankerpatiënten die een reconstructie met een siliconenprothese hebben gekregen behandelen met protonen. Door het materiaal van desbetreffende prothese met de juiste dichtheid in te voeren in het planningssysteem van Raystation, zijn we nu in staat om een goed, robuust protonenplan te maken. “We vragen de verwijzers wel om het exacte model van de siliconenprothese van de betreffende patiënt te kunnen ontvangen voor een correct bestralingsplan”, aldus Karolien Verhoeven, radiotherapeut- oncoloog. Lees hier de aanloop en aanpak dat geleid heeft tot deze succesvolle implementatie. Tevens een korte inleiding omtrent surface scanning.

Robuust protonen plan

Voorheen was het zo dat na een borstreconstructie met prothese we moeilijkheden ondervonden om tot een robuust protonenplan te komen. De protonen dienen door allerlei materiaal en weefsel heen te gaan. Om tot een correct bestralingsplan te komen is het dus noodzakelijk dat de dichtheid van het weefsel en het materiaal waardoor de protonen gaan exact worden ingegeven in het planningssysteem. Door samenwerking met de andere Nederlandse protonencentra kwamen we tot de conclusie dat er een nieuw materiaal voor siliconenprothese toegevoegd diende te worden in Raystation. “Door middel van het toevoegen van dit nieuw materiaal met de juiste dichtheid, zijn we nu wel in staat een goed en robuust protonenplan te maken. Dus erg goed nieuws voor borstkankerpatiënten met een siliconenprothese”, aldus Karolien Verhoeven. “Vanuit de verwijzers dienen we het exacte model van de siliconen prothese te ontvangen voor een correct bestralingsplan”.

Surface scanning – verkorte tijd op bestralingstafel?

In aanvulling hierop is ook positief om het huidige project te vermelden, waarbij we gebruik maken van ‘surface scanning’. In dit project kijken we of surface scanning de huidige, dagelijkse Cone Beam CT-scan, en de orthogonale KV beelden kan vervangen voor het correct positioneren van de patiënten. Patiënten hoeven dan minder lang op de bestralingstafel te liggen, wat weer erg voordelig is voor de behandelingsduur van een patiënt.

We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen!