Slokdarmcarcinoom – Update

Terugblik protonenbehandeling slokdarmkanker

In april hebben de Zorgverzekeraars Nederland goedkeuring gegeven aan een coulancevergoeding van protonentherapie in plaats van fotonentherapie bij de behandeling van patiënten met slokdarmkanker ten tijde van de COVID‐19 crisis omdat hiermee de druk op de IC’s verminderd kon worden. Het gaat hier om patiënten die voorafgaand aan een operatie behandeld worden met neo-adjuvante chemoradiotherapie. De reden voor deze, vooralsnog tijdelijke, goedkeuring is onder andere de kans op meer en ernstigere postoperatieve complicaties bij fotonentherapie in vergelijking met protonentherapie. Patiënten kunnen in aanmerking komen voor protonentherapie wanneer de kans op postoperatieve complicaties volgens de zogenaamde “total toxicity burden score > 60” tenminste 5% lager is bij een protonen behandeling ten opzichte van een fotonen behandeling. Dit is gebaseerd op een in Groningen ontwikkeld voorspellingsmodel. Of een patiënt daadwerkelijk een lagere kans heeft op postoperatieve complicaties hangt af van het verschil in de gemiddelde stralingsdosis in de longen tussen het fotonen en protonen plan.

In de laatste week van mei is onze eerste slokdarm patiënt dan ook gestart met zijn protonenbehandeling bij Maastro. Er zijn inmiddels vier planvergelijkingen verricht die allen positief waren. Naast een reductie in gemiddelde stralingsdosis in de longen van zo’n 50% zien we ook dat de gemiddelde stralingsdosis in het hart ongeveer halveert. Drie van deze vier patiënten kozen ook daadwerkelijk voor de protonenbehandeling.

Huidige ontwikkelingen

De werkgroep indicatieprotocol protonentherapie bij het slokdarmcarcinoom werkt momenteel aan validatie van het bovengenoemde model en aan het ontwikkelen van nieuwe gevalideerde voorspellingmodellen, zodat na deze tijdelijk goedkeuring een definitieve goedkeuring kan volgen.

Hoe gaat verwijzen in zijn werk ?

Totdat ons verwijsportaal gebruiksklaar is, kan u patiënten verwijzen door een email te sturen naar protonenpv@maastro.nl., onder vermelding van het type tumor waarvoor u patiënt wil aanmelden en uw naam. Er wordt dan contact met u opgenomen om af te spreken hoe u de plannings CT met structuren en dosisverdeling via een beveiligde mail naar ons toe kan sturen. Uiteraard kan u voor verwijzingen of overleg ook naar Maastro te bellen (088 44 55 600), en vragen naar een arts om een protonen patiënt door te verwijzen.

Voor mammacarcinoom en lymfe carcinoom zal u hiervoor worden doorverbonden met de teamtelefoon van Team 2 of 3; voor longcarcinoom met de team telefoon van Team 3, en voor hoofdhalskanker en neurologische tumoren met de team telefoon van Team 4.

Er wordt naar gestreefd om het resultaat van het planvergelijk binnen 1 dag met u te bespreken, zodat u met patiënt kan bespreken of deze verwezen wil worden.