In verband met uw indiensttreding verzoeken wij u de op dit formulier gevraagde gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden geregistreerd in ons personeelssysteem en zijn onder andere van belang voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de salarisbetaling.

Op uw eerste werkdag ontvangt u een smartcard van Maastro, waarmee de toegangsautorisaties in het gebouw geregeld zijn. Bij uitdiensttreding dient deze smartcard weer te worden ingeleverd. Bij niet inleveren van de smartcard wordt € 50,- ingehouden op uw eindafrekening. Onderaan dit formulieren verzoeken wij u te bevestigen dat u hiervan kennis heeft genomen.

  Achternaam (volgens paspoort) *

  Gewenst gebruik achternaam ten behoeve van ICT-account (weergavenaam) en smartcard *

  Voornamen (volgens paspoort) *

  Roepnaam *

  Titulatuur *

  Geslacht*
  ManVrouwAnders

  Geboortedatum *

  Geboorteplaats *

  Geboorteland *

  Nationaliteit *

  BSN * (niet invullen als u nog niet over een BSN beschikt)

  Telefoonnummer mobiel *

  E-mailadres *

  Woonadres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Land *

  Bankrekeningnummer (IBAN) *

  BIC code bank *

  Reisafstand woon-werkverkeer enkele reis *

  Burgerlijke staat *

  Ingangsdatum huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenlevingsovereenkomst * (niet invullen als niet van toepassing)

  Voor- en achternaam partner

  Geslacht partner
  ManVrouwAnders

  Naam, geslacht en geboortedatum kind(eren):

  Ik wens lid te worden van de personeelsvereniging van MAASTRO clinic (contributie € 2,-/maand, aanvullende informatie volgt):
  JaNee

  Ik heb kennis genomen van het beleid ten aanzien van inleveren smartcard bij eventuele uitdiensttreding (zie bovenaan dit formulier):
  JaNee

  Aanvullende opmerkingen:

  X