In verband met uw stage danwel toelating bij Maastro verzoeken wij u de op dit formulier gevraagde gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden geregistreerd in ons personeelssysteem en zijn onder andere van belang voor het opstellen van de overeenkomst.

Op uw eerste werkdag ontvangt u een smartcard van Maastro, waarmee de toegangsautorisaties in het gebouw geregeld zijn. Bij uitdiensttreding dient deze smartcard weer te worden ingeleverd. Bij niet inleveren van de smartcard wordt een factuur van € 50,- aan u verstuurd. Onderaan dit formulieren verzoeken wij u te bevestigen dat u hiervan kennis heeft genomen.

  Achternaam (volgens paspoort) *

  Gewenst gebruik achternaam ten behoeve van ICT-account en smartcard (weergavenaam) *

  Voornamen (volgens paspoort) *

  Roepnaam *

  Titulatuur *

  Geslacht*
  ManVrouwAnders

  Geboortedatum *

  Geboorteplaats *

  Geboorteland *

  Nationaliteit *

  Telefoonnummer mobiel *

  E-mailadres *

  Woonadres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Land *

  Ik heb kennis genomen van het beleid ten aanzien van inleveren smartcard bij eventuele uitdiensttreding (zie bovenaan dit formulier):
  JaNee

  Aanvullende opmerkingen:

  X