Working at Maastro

Onze patiëntenzorg en ons wetenschappelijk onderzoek komt tot stand dankzij onze medewerkers. Om onze ambitieuze doelen in de komende jaren te realiseren investeren wij in zowel de organisatie van de zorg als ook in de medewerkers. Ruimte geven aan innovatieve ideeën van medewerkers is hierbij het uitgangspunt. Ook onderzoek naar en invoering van verbeterde behandeltechnieken vraagt om betrokkenheid van de medewerkers. Immers “people support what they help to create”!

Iedere medewerker binnen Maastro wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen. Zij worden betrokken en uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen van ons instituut. Wij streven naar een optimale balans in de organisatiebelangen en de belangen van de individuele medewerker, om daarmee een win-win situatie te genereren. Een balans waarin de eigenheid van onze organisatie en de eigenheid van de medewerker voldoende tot gelding kan worden gebracht, maar waarin het belang van de patiënt altijd voorop staat.

More about Maastro

Functions at Maastro

Bij Maastro zijn ongeveer 290 mensen werkzaam in verschillende soorten functies, waaronder (para)medische, administratieve, staf- en onderzoeksfuncties. Bekijk het organigram van Maastro(pdf).

Bekijk onderstaand overzicht voor de meest voorkomende functies binnen Maastro.

Patientenzorg

– Radiotherapeut-oncoloog (tevens in opleiding)
– Radiotherapeutisch laborant (tevens in opleiding)
– Physician Assistant (tevens in opleiding)
– Ondersteuning (secretariaat, mutatie- en patientenplanners, doktersassistenten)
– Klinisch fysicus (tevens in opleiding)
– Mouldroommedewerker
– Maatschappelijk werker
– Praktijkbegeleider

Research

 • Promovendus
 • Post-doc onderzoeker
 • Datamanager
 • Trial assistant / research nurse

Staf

 • Personeelsfunctionaris
 • Financieel administratieve medewerkers, medewerkers Planning & Control, salarisadministrateur
 • Facility manager
 • Inkoper
 • Receptionist-telefonist
 • Beleidsmedewerker
 • Directiesecretaresse

Informatisering & Services

 • Applicatiebeheerder
 • Databasebeheerder
 • Software engineer
 • Medical physics engineer

Tevens zijn er op diverse vakgebieden stagemogelijkheden.

Internships and education

Bij Maastro is het mogelijk om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Bijvoorbeeld stages op het gebied van de opleidingen geneeskunde en Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), klinische stages voor onder meer fysici, artsen en laboranten als ook onderzoeksstages op het gebied van Knowledge Engineering, Fysica, Laboratorium onderzoek (Maastro lab) en Klinische Trials. Ook organiseren we meeloopdagen en rondleidingen.

Aanvraag en meer informatie over stage, afstudeeronderzoek en rondleiding