Samen Beslissen

Samen beslissen is een belangrijk aandachtspunt binnen Maastro. Daarom willen we weten of uw mening en zorgen zijn meegenomen in uw behandelkeuze. Door uw mening te delen kunnen we onze zorg verbeteren.

Uw mening over samen beslissen

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoek over hun ervaringen met Samen beslissen bij Maastro. Samen beslissen is een belangrijk aandachtspunt binnen Maastro. Daarom willen we weten of uw mening en zorgen zijn meegenomen in uw behandelkeuze. Door uw mening te delen kunnen we onze zorg verbeteren.

Vragenlijst

De vragenlijst is bedoeld voor patiënten die in de periode 2020-2022 bij Maastro zijn behandeld.

Handig om te weten

  • Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 15 minuten in beslag.
  • Uw deelname is volledig vrijwillig.
  • Uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw antwoorden worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor dit onderzoek naar uw ervaringen met de kwaliteit van de verleende zorg.
  • Meedoen heeft geen gevolgen voor de behandeling die u krijgt.

Ga hier naar de vragenlijst.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen met verantwoordelijk onderzoeker Rianne Fijten onder telefoonnummer 088 44 55 600.

Maastro Samen beslissen arts patient

Samen beslissen arts patient