Dr. B.G.L. (Ben) Vanneste

BIG-nummer: 49909628501

Na het voltooien van mijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in het NKI-AvL heb gewerkt in het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en het Gustave-Roussy Instituut (IGR) in Parijs. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar de Maastro Clinic in Maastricht. Ik heb me gespecialiseerd in radiotherapie bij gynaecologische en urologische aandoeningen. Mijn expertise ligt in het bijzonder bij de brachytherapie, een vorm van inwendige bestraling die we als alternatief van een operatie vaak inzetten bij patiënten met baarmoederhalskanker en patiënten met prostaatkanker.

Naast mijn klinische activiteiten doe ik ook onderzoek, wat in 2018 resulteerde in mijn promotie:

‘Reduction of rectal toxicity in prostate cancer radiation therapy by implantable rectumspacers’

Dit onderzoek was gericht op vermindering van endeldarmbijwerkingen bij prostaatkanker radiotherapie door implanteerbare rectumspacers.

Vanuit mijn functie probeer ik zo goed mogelijk bij te dragen aan een goede zorg voor patiënten met urologische of gynaecologische vormen van kanker. Radiotherapie is een sterk evoluerend vak, waarin telkens nieuwe technieken worden geïntroduceerd. Gebruikmakend van deze technieken probeer ik bij iedere patiënt een zo hoog mogelijke genezingskans te bereiken met tegelijk zo min mogelijk bijwerkingen. Ik vind het belangrijk dat patiënten snel en laagdrempelig bij mij terecht kunnen. Voldoening ervaar ik wanneer ik, samen met het multidisciplinaire team, een patiënt met minimale bijwerkingen heb kunnen genezen.

Ik ben ook betrokken bij het onderwijs aan radiotherapeuten in opleiding. Ik ben lid van diverse werkgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), het Landelijk Platform Radiotherapie Urologische Tumoren (LPRU), de European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) en de American Society for Radiation Oncology (ASTRO).

X