Drs. M.T.A. (Marleen) van Iersel - Vet

BIG-nummer: 69913919001

Sinds 1 september 2019 werk ik als radiotherapeut-oncoloog in MAASTRO. Na mijn geneeskundeopleiding in Nijmegen heb ik in het VU medisch centrum te Amsterdam mijn opleiding tot radiotherapeut gevolgd. Ik heb hierbij stage gelopen in het AMC en het UMC Utrecht. Via een tussenstop bij de radiotherapie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ben ik nu in de meest zuidelijke radiotherapieafdeling van Nederland aan het werk.

Ik houd mij bezig met bestralingen van tumoren in het hoofd-halsgebied en hersentumoren, inclusief hersenmetastasen (uitzaaiingen).  Patiënten met dit type tumoren zijn vaak langere tijd op onze afdeling in behandeling, waarbij de behandeling gecombineerd kan worden met chemotherapie. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen toe. Ik vind het belangrijk patiënten hier goed over te informeren en dit af te wegen tegenover het doel van de behandeling.

Vrijwel alle patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg, waarbij de chirurg, oncoloog, radiotherapeut en andere behandelaars aanwezig zijn. Hieruit volgt een advies over de verdere behandeling. Dit is slechts een advies; samen met de patiënt maak ik een beslissing wat op dat moment voor die persoon de beste behandeling is. Soms kan dat ook betekenen om af te zien van behandeling. Dit kan een moeilijke beslissing zijn, waarbij ik de patiënt graag ondersteun.
In het geval dat er bijwerkingen optreden, probeer ik samen met mijn collega’s, waaronder de verwijzend specialist, het zo verdraaglijk mogelijk te maken. Samenwerking met de huisarts kan hier een rol in spelen. Het is soms wat puzzelwerk, maar ik blijf er naar streven om voor iedere patiënt een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

Om de radiotherapie en onze behandelingen verder te verbeteren, zowel binnen MAASTRO als op landelijk niveau, is samenwerking ook erg belangrijk. Dat is een van de redenen dat ik lid ben van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en de European SocieTy for Radiotherapy and Oncology (ESTRO).