Drs. S.L. (Rinus) Wanders

BIG-nummer: 19024784301

Sinds juni 1990 werk ik als radiotherapeut-oncoloog in MAASTRO clinic. Ik ben daar voornamelijk bezig met de radiotherapeutische behandeling van longkanker en borstkanker. Ik werk op de locaties MAASTRO-Maastricht en MAASTRO-Venlo en ben daarnaast consulent in het Viecuri Ziekenhuis in Venlo en in het Zuyderland locaties Sittard en Heerlen. Bij MAASTRO streven we naar radiotherapie volgens de laatste stand van de wetenschap, grensverleggend onderzoek en opleiding en onderwijs.

Ik vind het belangrijk dat alle ziekenhuizen in de regio nauw met elkaar samenwerken. Dit leidt tot een hoge kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt.

Het grootste deel van mijn werktijd besteed ik aan de bovengenoemde activiteiten in de kliniek. Daarnaast verzorg ik als plaatsvervangend opleider een deel van de opleiding van de arts-assistenten in het vakgebied van de radiotherapie. Regionaal ben ik betrokken bij de tumorwerkgroepen longcarcinomen van Zuyderland en Viecuri. Op landelijk niveau heb ik zitting in het Landelijk Platform Radiotherapie en Longcarcinomen.