Bestraling van de prostaat kan op twee manieren gebeuren: inwendig of uitwendig. Soms worden beide technieken gecombineerd. De manier van bestralen is afhankelijk van het stadium van prostaatkanker, de kracht en duur van de urinestraal en het volume van de prostaat.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling bevindt het bestralingstoestel zich buiten het lichaam en wordt het te behandelen gebied door de huid heen bestraald. De straling waarmee u behandeld gaat worden, is een elektrisch opgewekte straling. Het opwekken van deze straling gebeurt in het bestralingstoestel, de lineaire versneller. Hierin worden elektronen opgewekt, waar een enorm hoge snelheid aan wordt gegeven. Elektronen kunnen in het toestel ook omgevormd worden tot fotonen. Fotonen kunnen dieper in het lichaam doordringen dan elektronen.

Hoe werkt stereotactische bestraling?

Bij stereotactische bestraling wordt heel precies een heel hoge dosis straling op de tumor gegeven. Dat gebeurt in 1 of meerdere bestralingen. De straling komt uit meerdere smalle bestralingsbundels die om de patiënt heen draaien. Zo kan de arts vanaf verschillende kanten heel precies de tumor bestralen en het te bestralen gebied zo klein mogelijk houden.

Minder bestralingssessies nodig

Bij stereotactische bestraling kan de arts per keer een hele hoge bestralingsdosis geven. Daarom hoef je ook minder vaak naar de kliniek te komen dan bij gewone uitwendige bestraling. Meestal krijg je 1 tot 5 keer een bestraling.
Een sessie met stereotactische bestraling kan wel langer duren. Omdat de bestraling heel nauwkeurig gebeurt, zijn er meer controles rondom de bestraling nodig. Zo is zeker dat de bestraling op precies de juiste plek wordt afgegeven.

Column

Mokerslag op prostaatkanker

Prostaatkanker bestralen in 5 sessies van een kwartier. Het klinkt als toekomstmuziek …

Lees meer

Patiëntverhaal

“Ik zag er erg tegenop maar het is 100% meegevallen.”

Jack Dorenberg

X