Wilt u meer weten over de laatste stand van radiotherapie?

Kom dan naar het symposium georganiseerd door de Cliëntenraad van Maastro op 15 november in Maastricht. Tijdens deze interactieve middag laten we u zien waar we binnen Maastro mee bezig zijn om behandelingen te verbeteren en u te betrekken bij het zorgproces. Nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen worden toegelicht in een prettige en informele sfeer. U bent van harte welkom!

Graag nodigen we iedereen uit die geïnteresseerd is: patiënten, voormalige patiënten, partners, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Het symposium wordt georganiseerd door de Cliëntenraad van Maastro samen met de Raad van Bestuur van Maastro.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Dr. Cheryl Roumen komen de volgende thema’s en sprekers aan bod:

Thema: Samen Beslissen
Door Prof. Dr. Liesbeth Boersma, Directeur Patiëntenzorg en Radiotherapeut-oncoloog

Thema: Protonen/Fotonen
Door: Dr. Lars Murrer, Klinisch fysicus, radiotherapie, Opleider en coördinerend stralingsdeskudige

Thema: Nazorg
Door Dr. Jeroen Buijsen, Radiotherapeut-oncoloog

Thema: Veilig werken met en voor onze patiënt
Door Petra Reijnders, Manager kwaliteit en veiligheid

Thema: Praktische zaken binnen Maastro
Door Roos Lemmen, Leidinggevende ondersteuning

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar clientenraad@maastro.nl. Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens: voornaam, achternaam, aantal deelnemers. U kunt ook van het afgeknipte formulier van bijgevoegde folder afgeven bij de receptie van Maastro of schriftelijk per post te sturen naar:

Ambtelijk secretaris Cliëntenraad Maastro
Postbus 3035
6202 NA Maastricht

X