Algemeen: ENTheR

Verkennend onderzoek naar nasale hoge luchtstroom therapie bij bestraling met ingehouden adem (ENTheR-studie)

Behandelgebied: Borst Longen

Doel: Het doel van deze studie is om de haalbaarheid te onderzoeken van het behandelen van borst- en longkankerpatiënten door middel van het inhouden van de adem met een ondersteunend "high-flow" therapie apparaat