Algemeen: Improve App

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied:

Doel: Doel van deze studie is te komen tot een efficiëntere en kwalitatief hogere inhoud van het consult met deelnemers aan klinische studies, om zo, naast het verzamelen van de benodigde gegevens voor de studie, ook optimale zorg te kunnen bieden bij nieuw gerezen gezondheidsproblemen.

Initiatiefnemer: Maastro