Algemeen: Improve App

Toepasbaarheid van een mobiele applicatie voor communicatie met deelnemers aan klinische studies en registratie van toxiciteit en kwaliteit van leven.

Behandelgebied:

Doel: Doel van deze studie is te komen tot een efficiëntere en kwalitatief hogere inhoud van het consult met deelnemers aan klinische studies, om zo, naast het verzamelen van de benodigde gegevens voor de studie, ook optimale zorg te kunnen bieden bij nieuw gerezen gezondheidsproblemen.

Initiatiefnemer: test