Spijsverteringskanaal: Bio-X-Mark

Een door MAASTRO geïnitieerde haalbaarheidsstudie naar het gebruik van BioXmark vloeibare markers voor meer nauwkeurige tumorbestraling bij endeldarm- tumoren.

Behandelgebied: Spijsverteringskanaal

Doel: Onderzoeken of BioXmark vloeibare markers gebruikt kunnen worden voor het nauwkeuriger bepalen van de positie van de tumor bij bestraling van endeldarmtumoren.