Borst: Boog 2013-08

Okselklierstagering met/zonder behandeling versus afwachtend beleid bij borstkanker patiënten met een negatieve poortwachtersklier die een borstbesparende therapie hebben gekregen.

Behandelgebied: Borst

Doel: Gerandomiseerde Nederlandse multicenter studie waarbij onderzocht wordt of het achterwege laten van een schildwachtklier-procedure leidt tot vergelijkbare recurrence cijfers vergeleken met de huidige procedures voor borstkanker patiënten met negatieve klieren.