Borst: Boog 2013-08

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Borst

Doel: Gerandomiseerde Nederlandse multicenter studie waarbij onderzocht wordt of het achterwege laten van een schildwachtklier-procedure leidt tot vergelijkbare recurrence cijfers vergeleken met de huidige procedures voor borstkanker patiënten met negatieve klieren.

Initiatiefnemer: AVL / MUMC