Longen: CZ-PCI

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Longen

Doel: Het doel van dit onderzoek is om de afweging tussen wel of geen profylactische schedelbestraling uitgebreider met u te bespreken met ondersteuning van een beslishulpmiddel. Door middel van het onderzoek wordt bekeken of u hierdoor voor een andere behandeloptie kiest en hoe tevreden u bent met uw keuze.

Initiatiefnemer: CZ