Longen: CZ-PCI

Mijn Beste Behandeling – Longen: Het effect van beslisondersteuning voor Profylactische schedelbestraling (PCI) voor patiënten met kleincellig longkanker

Behandelgebied: Longen

Doel: Het doel van dit onderzoek is om de afweging tussen wel of geen profylactische schedelbestraling uitgebreider met u te bespreken met ondersteuning van een beslishulpmiddel. Door middel van het onderzoek wordt bekeken of u hierdoor voor een andere behandeloptie kiest en hoe tevreden u bent met uw keuze

Initiatiefnemer: