Hersenen: Ependymoom

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hersenen

Doel: Een ependymoom is een tumor, uitgaande van ependymcellen die voornamelijk voorkomen in de bekleding van de ruimte waar zich het hersen- of ruggenvocht bevindt. Dit kan zowel in het hoofd als in de rug zijn. Het ependymoom is een zeldzame tumor: de diagnose wordt ongeveer 50-55 keer per jaar gesteld in Nederland. De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse medisch specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met tumoren van het zenuwstelsel. De LWNO heeft afspraken gemaakt over de behandeling van deze ziekte bij volwassenen en over het verzamelen van gegevens met betrekking tot deze behandeling.

Initiatiefnemer: LWNO

X