Hersenen: GOLD

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hersenen

Doel: Glioblastoom: Optimaliseren van Logistiek en Dosering (GOLD) Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van glioblastomen te verbeteren. Wij willen hiervoor de werking en veiligheid van bestraling met een hoge dosis in 6 keer vergelijken met de standaardbestraling met een lagere dosis in 30 keer. Wij verwachten dat de overleving na een korte bestraling net zo lang is als na de standaardbestraling. In dit onderzoek willen wij in de eerste plaats de overlevingsduur na de kortere bestraling en de standaardbestraling met elkaar vergelijken. Ook verwachten wij dat minder bestralingen kan zorgen voor een lagere belasting voor de patiënt, mede omdat er minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn. Daarom willen wij ook de ervaren kwaliteit van leven vergelijken tussen beide manieren van bestraling. Tenslotte willen we ook de gemaakte kosten onderzoeken en vergelijken. Deze kosten betreffen zowel de medische kosten van de behandeling als extra kosten voor de patiënt.

Initiatiefnemer: UMCU Utrecht

X