Hersenen: I-WOT

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hersenen

Doel: Bepalen of de interventievrije overleving verbetert bij patiënten met een oligosymptomatische isocitraatdehydrogenase gemuteerde (IDHmt) diffuus en anaplastisch astrocytoom door onmiddellijke postoperatieve radiotherapie gevolgd door 12 cycli temozolomide, in vergelijking met een postoperatieve actieve toezichtsperiode gevolgd door een eerste behandeling (bij voorkeur radio- en/of chemotherapie).

Initiatiefnemer: EORTC

X