Hersenen: RISinG

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hersenen

Doel: Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van teruggekeerde hersentumoren verbeteren. Wij willen hiervoor de werking en veiligheid van bestraling met een hoge dosis in 4 keer vergelijken met de standaardbestraling met een minder hoge dosis in 10 keer. Wij verwachten dat de overleving na een korte bestraling net zo lang is als na de standaardbestraling. In dit onderzoek willen wij in de eerste plaats de overlevingsduur na de kortere bestraling en de standaardbestraling met elkaar vergelijken. Ook verwachten wij dat minder bestralingen kan zorgen voor een lagere belasting voor de patiënt, mede omdat er minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn. Daarom willen wij ook de ervaren kwaliteit van leven vergelijken tussen beide manieren van bestraling.

Initiatiefnemer: UMCU Utrecht

X