Hoofd en hals: LaDeCa

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hoofd en hals

Doel: Het bepalen van de impact en waarde van een online beslishulp in de klinische praktijk. Er wordt gekeken naar het effect van de beslishulp op kennis, beslisconflict en het gedeelde besluitvormingsproces. Ten tweede wordt bepaald of de beslishulp leidt tot andere keuzes in behandeling.

Initiatiefnemer: NKI-AVL

X