Longen: Checkmate

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Longen

Doel: De standaardzorg voor uw longkanker op dit moment is chemoradiotherapie gevolgd door durvalumab. Chemoradiotherapie is een combinatie van chemotherapie en bestraling. De patiënt krijgt de twee behandelingen kort na elkaar. De chemotherapie en bestraling versterken elkaars effect. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het is om het onderzoeksmiddel, nivolumab toe te voegen aan de chemoradiotherapie gevolgd door behandeling met nivolumab en ipilimumab of nivolumab alleen voor de behandeling van lokaal gevorderd niet-kleincellige longkanker. Ook wordt er gekeken hoe goed deze behandelingen worden verdragen. Proefpersonen in de controle groep krijgen chemoradiotherapie gevolgd door behandeling met durvalumab. De werkzaamheid zal worden onderzocht door de CT/MRI-scans die gemaakt worden tijdens dit onderzoek te vergelijken om zo te kijken of het langer duurt voordat de kanker verergert. Verergering van de kanker wordt ook wel ziekteprogressie genoemd. Ook wordt er gekeken of proefpersonen mogelijk langer leven.

Initiatiefnemer: Bristol-Myers Squibb

X