Longen: CHESS

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

 

Behandelgebied: Longen

Doel: De doelstelling van dit onderzoek is het nagaan van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van een nieuwe combinatietherapie op de overleving (zonder verergering van de ziekte) na 12 maanden bij patiënten met niet-kleincellig longkanker die zich heeft verspreid naar een klein aantal andere delen van het lichaam (=oligo-metastasen of uitzaaiingen van de longkanker). In het eerste deel van het onderzoek krijgen alle patiënten de standaard chemotherapie (4 tot 6 cyclussen) toegediend plus radiotherapie van de uitzaaiingen. Naast deze standaardzorg krijgen de patiënten, op het moment dat ze de chemotherapie krijgen, tegelijkertijd ook het onderzoeksgeneesmiddel durvalumab (immunotherapie)toegediend. Drie maanden nadat de onderzoeksbehandeling is aangevat, wordt er een FDG/PET/CT-scan uitgevoerd om de status van de longkanker te beoordelen. Met deze test zijn zeer kleine veranderingen in de celfunctie zichtbaar, veroorzaakt door de groei van kankercellen. Alle patiënten bij wie de longkanker stabiel is gebleven of in omvang is afgenomen, zullen ofwel een operatie ofwel bestraling van de longkanker ondergaan. Durvalumab zal verder gegeven worden voor maximaal één jaar (vanaf de start met durvalumab) of tot de ziekte terugkeert. Bij patiënten bij wie de longkanker niet stabiel is gebleven of is toegenomen op het ogenblik van de PDG/PET/CT-scan, wordt de onderzoeksbehandeling stopgezet. Die patiënten kunnen overgaan naar de opvolgfase van het onderzoek. Hierbij zullen andere therapieën besproken worden en zal de overleving en verslechtering van de ziekte nagegaan worden.

Initiatiefnemer: ETOP (European Thoracic Oncology Platform)

X