Longen: ICD

Het vinden van circulerende biomarkers van immunogene celdood na radiotherapie en chemotherapie: een verkennende studie

Behandelgebied: Longen

Doel: Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om te onderzoeken of bepaalde bloedmarkers kunnen worden aangetroffen in het bloed van patiënten die behandeld werden met een hoge dosis bestraling of met zowel chemotherapie en bestraling