Longen: PACIFIC-4

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Longen

Doel: Bestraling van de tumor door middel van stereotactische bestraling is op dit moment de standaardbehandeling voor niet-operabel, niet-kleincellig longkanker in een vroeg stadium. Bij dit onderzoek willen we na deze behandeling ook nog een nieuw onderzoeksmiddel geven. Het gaat om een middel dat buiten dit onderzoek nog niet door artsen kan worden voorgeschreven voor vroeg-stadium, niet-kleincellig longkanker. We willen onderzoeken hoe werkzaam en veilig dit nieuwe middel is. De werking van het onderzoeksmiddel vergelijken we met de werking van een placebo.

Initiatiefnemer: Astra Zeneca

X