Longen: Re-Inductie

Re-inductie van een systemische immuunrespons na initiële respons met immuuntherapie met radiotherapie in gemetastaseerde of lokale terugkerende longkanker

Behandelgebied: Longen

Doel: Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om te onderzoeken of het toevoegen van bestraling aan de standaard immuuntherapie ervoor zorgt dat alle tumoren langer onder controle blijven waardoor de standaard immuun therapie dus langer werkzaam blijft.