Hersenen: Glioblastoom M-13

Studie op basis van de Amerikaanse RTOG gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase IIb/III studie waarbij ABT- 414 concurrent aan chemoradiatie en adjuvante chemotherapie wordt ingezet bij patiënten met een glioblastoom met EGFR amplificatie of EGFRvIII mutatie. Een samenwerking  tussen MUMC+ en MAASTRO. Meerdere Europese centra doen mee aan deze studie.

Behandelgebied: Hersenen

Doel: Verbetert het toevoegen van ABT414 de overleving van patiënten met een EGFR geamplificeerd of gemuteerd glioblastoom.