Longen: Eldapt-Nvalt 25

Bepalen van de optimale behandeling van ouderen met lokaal gevorderde longkanker op basis van een geriatrische beoordeling: een gerandomiseerde fase III studie bij patiënten van 75 jaar en ouder met stadium II niet-kleincellige longkanker.

Behandelgebied: Longen

Doel: Het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test om vast te stellen hoe fit de patiënt is en met behulp van de fitheid (patiëntkarakteristieken) onderzoeken welke behandeling het beste is voor een oudere patiënt.

Initiatiefnemer: