Hoofd en hals: P16HNR

Revalidatie na chemoradiatie Studie naar (kosten-) effectiviteit van nazorg na chemoradiotherapie voor Hoofd-Halskanker in samenwerking met AVL.

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Hoofd en hals

Doel: Het onderzoeken in hoeverre revalidatieprogramma’s opgestart tijdens de chemoradiatie een verbetering kunnen geven in kwaliteit van leven, terugkeer naar werk en sociale activiteiten.

Initiatiefnemer: