Urologie: Probach

Gerandomiseerd fase III onderzoek: een combinatie van uitwendige en inwendige bestralingsbehandeling wordt vergeleken met de standaard uitwendige bestralingsbehandeling voor patiënten met een middelmatig/hoog risico op prostaatkanker.

Behandelgebied: Urologie

Doel: Onderzocht wordt of de nieuwe combinatie behandeling minder bijwerkingen (betere kwaliteit van leven) geeft dan de standaardbehandeling (uitwendige).