Spijsverteringskanaal: TAPESTRY

Kijk hier als u meer wilt weten over de deelname aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken.

Behandelgebied: Spijsverteringskanaal

Doel: Studie is opgezet in het Amsterdam UMC. Het hoofddoel van de studie is om de feasibility van toevoeging van gecombineerde TGF-β / PD-L1 inhibitie aan definitieve chemoradiatie bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus te beoordelen. Maastro is deelnemend centrum in deze studie.

Initiatiefnemer: Amsterdam University Medical Centers, location AMC

X