Longen: Stimuli

Een gerandomiseerde fase II studie met consolidatie ipilimumab bij niet-gemetastaseerde kleincellige longkanker na chemotherapie en radiotherapie.

Behandelgebied: Longen

Doel: Door immuuntherapie toe te dienen na de standaard behandeling met chemotherapie en radiotherapie bij niet-gemetastaseerde kleincellige longkanker de overleving te verbeteren.